Av Jonas Forsberg, 2021-04-16 10:38

Med hjälp av en HR-partner kan du förbättra personalplaneringen och tillgodose era kompetensbehov på ett sätt som kan bli avgörande för era resultat under 2021.

Efter de störningar och svårigheter som präglat 2020 ser nu många företag fram emot 2021, med hopp om större framgångar och mer gynnsamma marknadsförhållanden. Och visst finns det anledning att tro att det kommande året blir lättare – men vi kan också vara säkra på att företag i de flesta branscher kommer att ställas inför en rad utmaningar på sin resa mot framgången.

Om du vill att ert företag inte bara ska överleva utan också blomstra under 2021 bör du sätta personalen i fokus. Genom samarbete med en hängiven, erfaren HR-partner kan du öka effektiviteten och få största möjliga utbyte av medarbetarna genom en effektiv personalplanering.

Arrow_blue-1 ladda ner: randstads bemanningsguide 

ta personalplaneringen till nästa nivå

Personalplanering är alltid viktigt, oavsett vilka externa förutsättningar eller interna prioriteringar som styr företaget vid ett givet tillfälle. Men det blir särskilt avgörande under perioder av motgångar, osäkerhet eller förändring, såsom den företagen går igenom just nu, i kölvattnet efter covid-19.

När du står inför utmaningar så som plötsliga svängningar i efterfrågan eller påtvingade förändringar i hur medarbetarna förväntas eller tillåts göra sitt jobb, blir effektiv personalplanering absolut nödvändigt. Det kan hjälpa dig att:

behovet av flexibilitet

Ett annat begrepp som har fått större betydelse under de senaste åren, och som nu är en avgörande faktor för alla arbetsgivare, är flexibilitet. Flexibilitet har blivit ett centralt tema i arbetslivet, något som understryks av det ökande antalet tillfälliga anställningar och gig-ekonomins framväxt. Enligt en undersökning från Economist Intelligence Unit som sponsrats av North Highland tror mer än sex av tio företag att deras användning av tillfällig arbetskraft kommer att öka under de kommande åren. Nästan tre fjärdedelar (73 %) av respondenterna uppgav att de genomgick någon form av omvandling, något som understryker behovet av flexibilitet, medan två tredjedelar behövde anpassa sig till en mer ombytlig affärsmiljö.

En god strategi för rekrytering och utplacering av flexibla medarbetare där de bäst behövs ger positiva resultat som:

  • Kostnadsbesparingar eftersom du bara betalar för den personal du behöver, när du behöver den
  • Tillgång till specifik kompetens inför särskilda projekt eller kortvariga behov
  • Flexibilitet och anpassningsförmåga

Med en HR-expert som partner kan du känna dig säker på att du tar dig an personalplaneringen på rätt sätt och drar största möjliga nytta av flexibiliteten.

spara tid och pengar

De flesta verksamheter – särskilt mindre företag – har en stram budget och måste vara försiktiga med sina HR-utgifter. Det gäller inte bara ekonomiska investeringar, utan också den tid som läggs på processer som rekrytering.

Om du t.ex. utannonserar en ledig tjänst och plötsligt sitter med högar av ansökningar att gå igenom kommer du att behöva lägga mycket tid på att gå igenom meritförteckningar och sålla fram de sökande som är bäst lämpade att gå vidare med till nästa steg. Och då har du inte ens kommit till den fas där kandidaterna ska intervjuas och bedömas, något som kan vara minst lika tidskrävande.

Att anlita en rekryteringsspecialist är ett av de säkraste sätten att optimera investeringarna och öka effektiviteten hos centrala HR-funktioner som rekrytering. Du får stöd av proffs som har gått igenom såna här processer många gånger tidigare och som vet hur du kan effektivisera dem.

En HR-partner kan också hålla dig uppdaterad om banbrytande trender och innovationer som kan revolutionera din rekrytering. Chatbottar har till exempel visat sig kunna reducera kostnaden per rekrytering med upp till 90 procent jämfört med traditionella sätt att nå kandidaterna.

Det första vi på Randstad gör när vi inleder en ny kundrelation är att skapa oss en djupgående förståelse av din verksamhet och dess centrala mål, prioriteringar och smärtpunkter. Med hjälp av denna förståelse identifierar vi möjligheter att förbättra rekryteringsprocessen och därigenom spara tid och pengar.

erfarenhet och expertis

För ett litet företag kan det te sig nästintill oöverstigligt att orientera sig på arbetsmarknaden, fastställa vilken kompetens som behövs, granska kandidater och i slutänden anställa rätt personer. Samtidigt är det viktigt att det blir rätt; felrekryteringar kan få avsevärda konsekvenser för företaget.

Om du känner dig osäker på om du klarar uppgiften är det klokt att outsourca rekryteringen till ett rekryteringsföretag. När du arbetar med en erfaren partner som har tagit sig tid att förstå dina behov och som tidigare har levererat resultat för liknande företag kan du vara säker på deras förmåga att de rätta nya medarbetarna för din organisation.

Du kan också få tillgång till innovativa bedömningsmetoder och tekniker – t.ex. gamification som används av Pymetrics – så att du kan dra väl underbyggda slutsatser om huruvida personerna du utvärderar passar för den aktuella rollen och för ditt företag.

Det kan kännas tryggt att arbeta med en partner som har en gedigen bakgrund inom din bransch och känner till de trender som är viktigast just nu, oavsett om det gäller ny, betydelsefull teknik eller förändringar i arbetstagarnas önskemål.

Randstad har 60 års erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare i olika branscher att tillgodose sina rekryterings- och kompetensbehov.

rekrytera bristkompetens

I nuläget är kompetensbrist en stor utmaning för många företag. Enligt vissa uppskattningar kan bristen på kvalificerade kandidater leda till 85 miljoner otillsatta tjänster och 8,5 biljoner i orealiserade årliga intäkter till år 2030.

Problemet kan var särskilt svårlöst för mindre företag som saknar de ekonomiska musklerna att konkurrera med större organisationer. I en undersökning från LinkedIn uppgav 84 procent av de företag som hade färre än 200 anställda att deras största rekryteringsutmaning var att hitta tillräckligt många kvalificerade kandidater.

Ett partnerskap med ett väletablerat rekryteringsföretag ger dig tillgång till ett omfattande och mångsidigt nätverk av kandidater, så att du får bättre förutsättningar att snabbt hitta de medarbetare du söker.

För organisationer som vill förbereda sig för framtidens alla utmaningar och möjligheter kommer förmågan att förvärva nischade, hett efterfrågade kompetenser, att vara livsviktigt, eftersom kommer att vara avgörande för företags och hela branschers funktionssätt. Exempel på specifika roller som kommer att växa i betydelse under de kommande åren är:

  • IT-säkerhetsspecialist
  • datatekniker inom molnlösningar
  • UX-designer
  • AI-/NLP-tekniker

Letar du efter duktiga medarbetare som kan öka dina chanser att lyckas under 2021? Ladda ned Randstads bemanningsguide där du får veta mer om olika personallösningar och hur vi kan hjälpa dig.

ladda ner guiden

 

kommentarer