Av Randstad, 2017-10-27 08:23

Trots att hälften av alla kandidater kan tänka sig att arbeta i IT-sektorn är konkurrensen om de främsta talangerna hård. Med flexibla arbetstider och ett medvetet arbete med företagskulturen kan företagen attrahera unga talanger och fler kvinnor.

Kandidater rankar idag IT-sektorn som den näst mest attraktiva på marknaden, vilket betyder att varannan i arbetsför ålder vill arbeta i sektorn. Bara techbranschen rankas högre. Det visar undersökningen "Global employee insights into the perception of the IT sector", som genomförts av Randstad. Rapporten är baserad på intervjuer med över 160 000 personer i åldrarna 18 till 65 år, från 26 länder världen över.

De fem mest attraktiva branscherna:

  1. Tech
  2. IT
  3. Läkemedelsbranschen/Life Sciences
  4. Fordonsindustrin
  5. Ingenjörssektorn

IT-företag kan matcha sina profiler bättre

I rapporten jämförs kandidaternas uppfattning av de största företagen i branschen med de värden kandidater prioriterar när de söker jobb. Resultatet visar att företagen kan arbeta effektivare med employer branding.

Till exempel anser endast 43 procent av de tillfrågade IT-arbetare att de stora företagen möjliggör en sund balans mellan arbete och fritid – en möjlighet kandidaterna själva rankar som den näst viktigast när de söker jobb. Att kunna kombinera arbete med familjeliv och fritidsintressen har stigit i prioritet bland anställda i samtliga branscher och är något alla företag i dag bör ta på allvar.

Rapporten visar också att IT-anställda värderar karriärmöjligheter högre än anställda i andra sektorer. Viktigaste är det för de yngre kandidater som nu gör sin entré på arbetsmarknaden och att kunna möta det kravet blir en nyckelfaktor om IT-företagen vill hindra talanger från att söka sig den konkurrerande Techbranschen, som stiger i popularitet.

kunskaperna-som-efterfragas-mest-inom-it_960

millenials vill klättra snabbt – och skaffa vänner under tiden

För att locka så kallade millenials (i åldern 18-24 år) från andra branscher krävs särskilt riktade åtgärder. Nya på arbetsmarknaden värdesätter karriärmöjligheterna högt, men samtidigt ser de arbetsplatsen som en mötesplats där de kan träffa vänner och bygga sitt nätverk. Att som företag profilera sig som en modern, social arbetsplats kan därför vara avgörande.

Millenials skiljer sig i det avseendet något från sina äldre kollegor, som snarare söker efter en trygg, långsiktig anställning där de kan skapa en sund balans mellan arbete och fritid.

en inkluderande företagskultur kan locka fler kvinnor

Rapporten visar att IT-anställda generellt inte sätter lika stor vikt vid atmosfären på arbetsplatsen. Utslaget kan bero på att IT-branschen till majoriteten består av män, vilka tenderar värdera den aspekten lägre än kvinnor.

Slutsatsen bör dock vara att arbeta hårdare med företagskulturen och trivsamheten på arbetsplatsen, för att på så sätt kunna attrahera de kompetenta och drivna kvinnor som idag söker sig till andra sektorer. Detta samtidigt som könsfördelningen på arbetsplatserna skulle bli jämnare.

Ett annat sätt att locka fler kvinnor till branschen är att erbjuda flexibla arbetstider, eftersom det är något som nordamerikanska och europeiska kvinnor värdesätter högre än män.

employer branding ett sätt att attrahera fler kandidater

Arbetstagare idag, och framför allt millenials, lägger stort vikt vid de värderingar företaget representerar. Att de stora IT-företagen arbetar med sin företagskultur och sitt anseende är viktigt för att konkurrera om de unga, nyutbildade kandidaterna som nu gör sitt intåg på arbetsmarknaden.

96% menar att företagets värderingar är avgörande för hur de trivs på arbetsplatsen

 

50% av kandidaterna säger att de inte skulle arbeta för ett företag med dåligt rykte, även om de fick löneökning

 

62% läser på om företaget i sociala medier innan de söker jobb där

Sammantaget visar rapporten att IT-branschen är en fortsatt attraktiv sektor. För att konkurrera med Techbranschen om de unga talangerna behöver företagen vara tydligare med att erbjuda karrärmöjligheter och skapa en modern social arbetsplats. Två sätt att locka drivna och kompetenta kvinnor, som idag tenderar söka sig till andra sektorer, är att erbjuda flexibla arbetstider och att arbeta medvetet med en jämställd och inkluderande företagskultur.

ladda ner rapporten

kommentarer