Av Andreas Jonsson, 2022-04-11 10:00

Fordonsföretag av alla slag – från originaldelstillverkare till bilhandlare – måste vara beredda att anpassa sig till de förändringar som branschen genomgår om de ska lyckas.

Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) har branschen nått en ”vändpunkt” och står inför ”en allt mer osäker framtid”. Konstruktions- och tillverkningsprocessernas snabba tekniska utveckling, strängare hållbarhetsstandarder och förändringar i konsumenternas preferenser är ett par av de trender som just nu präglar branschen.

Förändringstakten är hög, och om du vill hänga med och ge ditt företag möjlighet att dra nytta av de senaste marknadstrenderna är det en sak som är säker: du behöver rätt medarbetare, med rätt kompetens, vid rätt tidpunkt.

Vi på Randstad kan hjälpa dig nå det målet genom vår Inhouse Services-lösning, som är utformad för att hjälpa företag att bygga upp och hantera en storskalig personalstyrka.

I det här blogginlägget går vi igenom några av de viktigaste fördelarna med vår bemanningslösning.

fokus på nyckelroller

Ett av de grundläggande målen med alla rekryteringsstrategier bör vara att hitta kompetenta, pålitliga medarbetare till de roller som är viktigast för företagets kärnverksamhet.

Detta är särskilt viktigt inom fordonsindustrin, där teknik, regelkrav, kundernas förväntningar och flera andra faktorer förändras i snabb takt, vilket ökar pressen på företagen att förvärva den kompetens de behöver för att förbli relevanta och framgångsrika. I en studie från McKinsey var det mindre än en tredjedel av de tillfrågade leverantörsföretagen i fordonsbranschen som var säkra på att de hade rätt personalkapacitet för att möta de rådande trenderna.

Respondenterna var medvetna om att tillgången till rätt personal är lika viktig för deras förmåga att svara på förändringarna i branschen som tillgången till kapital. De pekade också på vanliga svårigheter inom viktiga områden såsom:

 • att hitta och attrahera kvalificerade kandidater,
 • att skapa kännedom om företaget,
 • att erbjuda attraktiva möjligheter till karriärutveckling och
 • att behålla medarbetare trots konkurrens från andra fordonsföretag och företag från andra branscher (främst teknikföretag).

En av kärnprinciperna för Randstad Inhouse Services är att vi arbetar sida vid sida med ditt företag för att förstå organisationen och dess behov, smärtpunkter och prioriteringar. Ni tilldelas ett dedikerat team som arbetar på plats hos er och kan stödja er i processer som rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Vår lösning kan skräddarsys fullt ut, vilket innebär att du själv väljer exakt hur involverat ditt team från Randstad ska vara.

Baserat på den goda förståelse vi byggt upp genom ett nära samarbete med dig – i kombination med färska data och insikter om arbetsmarknaden – kan vi hjälpa dig identifiera de nyckelområden där du behöver fokusera på att förvärva, behålla och utveckla talanger.

Vår erfarenhet inom fordonsindustrin ger oss unika förutsättningar att hjälpa dig att tillsätta roller som:

 • Underhållstekniker
 • Montörer
 • Produktionsledare
 • Säkerhetschefer
 • Specialister inom kvalitetskontroll
 • Processingenjörer

Genom en kombination av rekryteringsexpertis, kunskap om lokala marknader och know-how inom annonsering gör vi det enklare för dig att hitta kvalificerade kandidater till viktiga tjänster som de ovan. Ditt interna team kan istället fokusera på de kärnprioriteringar och strategiska mål som är viktigast för ditt företag just nu.

effektiv skiftplanering

Smidig och effektiv skiftplanering är avgörande om du vill vara säker på att ha rätt personal och kompetens när det behövs, utan att slösa pengar på överkapacitet eller övertidstimmar.

Detta blir särskilt viktigt vid tillfällen när du står inför ekonomiska utmaningar och måste prioritera effektiviteten, ett läge som många fordonsföretag befinner sig i idag. Enligt undersökningar från IHS Markit var helårsförsäljningen av lätta fordon 2020 15 % lägre än 2019 års försäljning, men dessa siffror förväntas förbättras under 2021.

Företagen i branschen behöver därför vara motståndskraftiga nog att ta sig igenom svårare tider, men samtidigt redo att ta vara på nya möjligheter när de dyker upp.

Med vår strategi för bemanningsplanering har du som kund möjlighet att själv bestämma hur mycket hjälp du vill ha. Du kan antingen själv göra personalplaneringen och beställa skift från Randstad eller informera oss om ditt resursbehov och låta oss sköta planeringen åt dig. Oavsett metod analyserar vi tillsättningen hos er och jobbar med ständiga förbättringar för att hela tiden vara proaktiva i kapacitet.

flexibilitet

Om ditt företag ofta ställs inför oförutsägbara förändringar av kundernas efterfrågan och fluktuationer i produktionscykeln måste ni prioritera flexibilitet.

Fokus för vår Inhouse Services-lösning ligger på att hjälpa kunden att bygga upp en tillfällig arbetsstyrka – en metod som många företag använder för att säkerställa att de har tillgång till tillräcklig personalkapacitet och kompetens för att kunna hantera produktionsfluktuationer.

Det här är några av de viktigaste fördelarna du kan uppnå när du anlitar tillfälliga medarbetare:

 • minskade personalkostnader
 • en mer anpassningsbar personalstyrka
 • större förmåga att uppfylla tidskänsliga och projektspecifika krav
 • större förmåga att tillgodose säsongsbetonad eller varierande efterfrågan
 • tillgång till kompetens som saknas i den permanenta personalstyrkan

I nära samarbete med dig kan vi optimera din hantering av tillfällig personal. Genom att analysera dina nuvarande metoder och processer – till exempel hur tillfälliga medarbetare introduceras på arbetsplatsen – hjälper vi dig att hitta förbättringsmöjligheter.

starka medarbetarrelationer

För att nå varaktig framgång i den snabbrörliga fordonsindustrin behöver du inte bara fokusera på att anställa rätt personer, utan också se till att du levererar en positiv medarbetarupplevelse och bygger starka relationer med personalen. På så vis får du medarbetarna att stanna, vilket är lika viktigt för organisationens långsiktiga framgång som att attrahera och anställa rätt personer.

En viktig aspekt av Randstad Inhouse Services är vårt personalvårdsprogram, där fokus ligger på att hjälpa dig till en god dialog med medarbetarna där du förstår deras prioriteringar och karriärambitioner. Detta uppnås genom en kombination av den expertis vårt team besitter sedan tidigare och de insikter och kunskaper de inhämtar på plats hos er.

Vi kan också hjälpa dig att förstå de senaste trenderna på arbetsmarknaden och när det gäller arbetstagarnas förväntningar, detta på basis av våra regelbundna undersökningar av specifika branscher och regioner. När du vet vad dina idealkandidater söker kan du skräddarsy platsannonserna och optimera arbetsgivarvarumärket så att du attraherar rätt personer.

Resultaten av vår senaste globala employer branding-undersökning visar att de främsta attributen som förknippas med fordonssektorn är följande:

 • sunda finanser
 • covid-19-säkerhet
 • gott rykte
 • anställningstrygghet
 • karriärutveckling

Med vår hjälp kan du hålla koll på vad som är viktigast för dina befintliga medarbetare och för eftertraktade talanger i din bransch, så att du kan attrahera kompetenta medarbetare och bygga upp långvariga kandidatrelationer.

kostnadsbesparingar

Genom ett nära samarbete med ditt företag kan vi analysera era HR-processer och hitta områden där det går att köra kostnadsbesparingar. För många företag i fordonsindustrin kan detta vara en avgörande fördel i ett läge där försäljningsutsikterna är osäkra och behovet av investeringar i nästa generations teknik, produktionsmetoder och processer är större än någonsin.

Kunder som använder Randstad Inhouse Services lyckas i typfallet minska sina utgifter för tillfällig personal med minst 2 %. Besparingarna kan göras på många olika sätt. Här är några exempel:

 • mindre pengar läggs på platsannonsering
 • de största källorna till ineffektivitet, och möjliga åtgärder, identifieras
 • mindre tid och pengar läggs på manuellt administrativt arbete för att hitta och anställa skiftarbetare

När ditt interna team slipper bekymra sig om tidskrävande dagliga aktiviteter som skiftplanering och annonsering av lediga tjänster kan de fokusera på större mål som på sikt ger besparingar, såsom minskad frånvaro och personalomsättning.

Vill du veta mer om hur vårt Inhouse Services-koncept har hjälpt företag i fordonsbranschen? Läs vårt case om hur vi hjälpte en ledande tillverkare inom fordonsindustrin att öka andelen kvinnliga medarbetare.

ladda ner caset

kommentarer