Av Linn Holmberg, 2020-11-17 08:00

Att säkerställa att dina nya medarbetare får den bästa möjliga starten hos dig är avgörande för aspekter såsom motivation, engagemang och viljan hos medarbetaren att stanna kvar hos dig. Därför är en omfattande och kvalitativ onboarding av högsta vikt. Men hur lyckas man egentligen med det nu när vi inte träffas i lika hög utsträckning som tidigare, och hur får du dina nya medarbetare att känna engagemang och tillhörighet till organisationen?

Linn Holmberg, Learning & Development Specialist, ansvarar för Randstads introduktion av nya medarbetare. Här delar hon med sig av sina bästa tips för hur du lyckas med den digitala onboardingen.

1040_onboarding

kommunikation och inte enbart information

När onboardingen sker digitalt ställer det högre krav på att skapa utrymme för interaktion. Här är det viktigt att komma ihåg att det är en stor skillnad på att endast delge information, och att främja kommunikation. Medan det första innebär att du som introduktionsledare bara berättar om exempelvis företaget och era värderingar, så är det andra något som involverar deltagarna och ökar engagemang och tillhörighet.

Några exempel på hur du kan främja kommunikation och göra onboradingen mer interaktiv kan vara att anordna quiz, att ge deltagarna en uppgift att lösa i mindre grupper och sedan presentera, eller att ställa diskussionsfrågor i gruppen och gå laget runt där alla får komma till tals. Har ni exempelvis presenterat företagets kärnvärderingar kan en bra uppgift vara att låta var och en ge ett exempel på hur de tror att dessa kommer att genomsyra just deras arbete, eller hur de går att koppla till andra delar i deras liv.

sätt tydliga spelregler

Börja onboardingen med att sätta spelregler och tala om vad du som ledare av passet förväntar dig av dem som deltagare, och vad de kan förvänta sig av dig och dagen. Det sätter ribban för passet och tydliggör att alla förväntas bidra och dela med sig, vilket bidrar till ett ökat engagemang.

Spelregler som ökar både interaktion och engagemang är exempelvis att alla ska ha sin kamera och mikrofon på, att alla aktivt ska ställa frågor, och att deltagarna uppmanas att dela med sig av sina erfarenheter.

Ytterligare ett tips är att som ledare fördela ordet och inkludera deltagare genom att rikta frågorna. Detta skapar en tydlighet och deltagarna blir mer alerta eftersom de vet att frågan kan komma till dem. Det är också viktigt att uppmärksamma varje deltagare, exempelvis genom att säga hej till varje person som kommer in i det digitala rummet. Det ger en välkomnande känsla och dina deltagare vet då att du sett och noterat att de är på plats.

ställ inte in de sociala aktiviteterna - ställ om!

Alla utbildningar som nu blivit digitala har haft sina utmaningar, men när det gäller just onboarding är den största utmaningen att deltagarna också är nyanställda. Syftet med onboardingen är ju att träffa sina nya kollegor, nätverka och mingla, vilket ofta är kopplat till sociala aktiviteter såsom gemensam lunch eller AW. Här är det viktigt att komma ihåg att allt går att genomföra digitalt! Istället för att ställa in aktiviteter ni annars vanligen anordnar, så behöver ni ställa om. Boka in den gemensamma lunchen digitalt, dela eventuellt upp gruppen i mindre grupper och gör det hela mer lättsamt genom att ge alla ett underlag med frågor att ställa varandra och diskutera. Allt är möjligt!

våga satsa!

Sist men inte minst menar Linn att det är viktigt att våga avsätta tid och resurser att utforma en riktigt bra digital onboarding nu, och inte se detta som något tillfälligt. Satsa på att skapa ett material som håller över tid. Även om många drömmer om att återgå till det normalläge vi är vana vid, så har omställningen till det digitala främjat ett flexibelt arbetssätt som öppnat upp för många olika möjligheter, där fler kan delta utan att nödvändigtvis vara på plats.

Här är det också viktigt att våga ta hjälp för att det ska bli riktigt bra, antingen inom den egna organisationen eller externt om man behöver. Ett genomarbetat introduktionspass som du känner dig stolt över kommer garanterat att leda till ett ökat engagemang hos dina nya medarbetare, jämfört med något du inte lagt tid och energi på att anpassa till det digitala.

Har du redan haft onboarding av dina nya medarbetare och undrar vad du mer kan göra för att få dem att känna sig välkomnade och inkluderade i teamet? Ta del av våra bästa tips här.

kommentarer