Av Jonas Forsberg, 2020-10-14 09:31

Oavsett vad det är som ställer ditt företag inför nya utmaningar – digitalisering, en oväntad pandemi, ökad global konkurrens eller något annat – så behöver ni förbereda er för framtidens oförutsedda händelser.

Omvärlden förändras allt snabbare, på ett sätt som direkt påverkar arbetsmarknaden och våra beslut om hur team och organisationer ska vara uppbyggda. Under de senaste decennierna har vi gått från en enhetlig, gemensamt förvaltad arbetsmarknad till en som blir alltmer fragmenterad. De traditionella långsiktiga anställningarna ersätts i allt högre grad av tillfälliga format som projektanställningar, konsultuppdrag och frilansarbete. I undersökningen 2020 Global Human Capital Trends från Deloitte ansåg 45 % av de som arbetade inom HR att införandet av ett flexibelt och teambaserat arbetssätt är den största förändring en HR-avdelning kan göra för att maximera sitt inflytande.

Dessutom har över hälften (53 %) av de organisationer som börjat arbeta teambaserat uppnått betydande resultatförbättringar.

Detta gör det tydligt att det blir allt viktigare för HR att anlägga ett flexibelt, anpassningsbart förhållningssätt till de unika utmaningar och möjligheter som dagens företag står inför. HR-avdelningen måste hitta sätt att underlätta för organisationen, teamet och medarbetarna att anpassa sig till nya förutsättningar. I den här bloggen undersöker vi tre punkter du bör överväga när ni anpassar er till det nya normalläget genom att omstrukturera teamet och framtidssäkra organisationen.

1. har vi i nuläget tillgång till de mest kritiska resurserna och kompetenserna?

I en snabbt föränderlig ekonomi kan företagens kompetensbehov förändras över en natt. Plötsligt öppnas nya möjligheter och marknader och du behöver snabbt få tillgång till nischad kompetens. Många företag förlitar sig på konsulter för att vara säkra på att ha tillgång till kritisk kompetens när det behövs. Att låta den fasta personalen arbeta sida vid sida med externa specialister med olika typer av spetskompetens kan dessutom vara ett effektivt sätt att få medarbetarna att utvecklas inom viktiga områden.

2. vilka är våra framtida personalbehov?

I många branscher är det uppenbart att personalbehovet varierar under dagen, veckan eller året. Om du kartlägger dessa fluktuationer blir det lättare att avgöra hur teamet bör organiseras. Dina förberedelser för en osäker framtid måste också omfatta planer för olika framtidsscenarier. Då kan du formulera en strategi för hur gruppens storlek ska justeras i samband med olika oförutsedda händelser, något som i sin tur bidrar till att framtidssäkra företaget.

3. har vi rätt mix av permanent och tillfällig personal?

Om organisationen ska kunna anpassa sig till oförutsedda fluktuationer behöver ni rätt balans mellan permanent och tillfällig personal. När vi hjälper våra kunder besluta sig för vilken kompetens de behöver ha tillgång till, permanent respektive tillfälligt, rekommenderar vi att de skiljer mellan tre olika typer av kompetens: affärskritisk, viktig och enklare kompetens.

affärskritisk kompetens

Medarbetare med dessa kunskaper och färdigheter ska helst vara permanent anställda i företaget.

viktig kompetens

I denna grupp kan företaget ha en blandning av permanent och tillfällig personal.

enklare kompetens

Medarbetare med denna typ av kompetens kan med fördel anställas tillfälligt, för längre eller kortare perioder.

Kompetens av alla de tre typerna behövs ofta i samma team, och en och samma medarbetare kan röra sig mellan olika team.

en guide om hur man bygger lönsamma team

Ditt slutmål är att bygga team som skapar framgångsrik, långsiktig och lönsam tillväxt. På en allt mer föränderlig marknad, med krav på både kontinuitet, snabbhet och flexibilitet, behöver din organisation förbereda sig för osäkerhet.

Vill du lära dig mer om hur du organiserar dina team så att de kan tackla dagens utmaningar? Ladda ned vår guide om hur du bygger lönsamma team.

ladda ner guiden

 

 

kommentarer