Av Randstad, 2016-06-14 16:40

De kan täcka upp vid vakanser, lätta bördan vid arbetstoppar och tillföra tidigare saknad kompetens. Fördelarna med att anlita konsulter är många, men hur kan du veta att projektet går i hamn med tillfälliga medarbetare?

På Randstad Finance tror vi att nyckeln till att lyckas är kommunikation.

Som specialister på att hitta effektiva kompetenslösningar till kunder upplever vi att marknaden har mognat i att ta hjälp av konsulter i hela värdekedjan bland ekonomer.

Det är inte ovanligt att en konsult hyrs in för att till exempel fylla ett tomrum inför en rekrytering, eller att konsulten kommer in för att kartlägga och se vart man står och vad organisationen behöver för att uppnå sina mål. En konsult har ofta varit på många arbetsplatser och kan ta med erfarenheter och lärdomar från andra uppdragsgivare. Det är inte ovanligt att företag därför tar in en konsult bara för att få ett par nya ögon, till exempel inför en förändringsprocess, omorganisation eller en viktig rekrytering.

ekonomi-konsult_

konsulter fyller luckor under begränsad tid

Fördelarna med att hyra in konsulter är många. Ofta besitter de en specialistkompetens och kan hyras in för väldigt specifika uppdrag och uppgifter, de kan börja med kort varsel och utan uppsägningstid och kan leverera resultat direkt.

Tanken är att verksamheten ska kunna fortsätta oavsett vad som händer, om man byter affärssystem eller om en medarbetare blir sjuk, säger upp sig eller inte kan arbeta av något annat skäl. I teorin kan du ha en konsult på plats samma dag som du inser att du behöver en.

Inom ekonomi, som inte sällan drabbas av höga arbetstoppar i och med bokslut och budgetplaneringar, är tillfälliga konsulter ett effektivt sätt att hålla arbetsbördan under kontroll.

framgångsfaktorn: tydlighet i uppdrag och förväntan

Men för att lyckas finns det grundförutsättningar, menar Rikard: kommunikation och en tydlig förväntansbild.

Det är väldigt viktigt att vara tydlig med vad uppdraget går ut på. Vad förväntar du som uppdragsgivare att konsulten ska göra och på vilken tid? Det här ligger självklart delvis på kunden, men är även någonting vi går igenom noggrant tillsammans med våra kunder för att ingenting ska gå fel. Konsulter är ett oerhört bra komplement till vanlig rekrytering. Det är personer som är vana att leverera direkt och är specialister inom sina områden. En risk är kontinuiteten, per definition försvinner ju konsulten efter en bestämd tid men å andra sidan upplever vi att allt fler bolag har en uttalad strategi att använda konsulter som en del av kompetensförsörjningen vid specifika projekt eller generellt.

kommentarer