Av Malin Ekwall, 2020-09-08 08:05

Randstad Employer Brand Research är världens största oberoende employer branding-undersökning som ger värdefulla insikter om vad arbetstagare inom olika branscher värdesätter vid valet av arbetsgivare. När vi nu publicerar detta års sektorrapport för ITC (IT, teknik och kommunikation) befinner vi oss i en av vår tids största globala kriser - covid-19-pandemin. Ett nytt normalläge har uppstått där social distansering, hemarbete och digitala möten blivit vardag för många. Samtidigt har företag världen över drabbats hårt där många kämpar för sin överlevnad.

Det har också blivit extra tydligt att företag som ligger i framkant vad gäller tekniska lösningar haft bättre förutsättningar i denna exceptionella tid. En välutvecklad digital infrastruktur har varit nästintill avgörande för företag att kunna fortsätta sina verksamheter på distans. Därför är det inte särskilt förvånande att ITC-sektorn redan innan pandemin var den som globala arbetstagare rankade som den mest attraktiva att arbeta inom.

REBR2020 sector IT

Redan innan pandemin var IT-kompetens högt eftertraktad, något som inte väntas förändras under kommande tid trots en arbetsmarknad som står inför ett helt nytt läge med arbetsbrist och ökad arbetslöshet. Coronapandemin har påskyndat den digitala transformationen, och det är kanske viktigare nu än någonsin tidigare att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

För att lyckas med detta behöver du förstå vad arbetstagarna vill ha, och kunna erbjuda och förstärka detta i ditt employee value proposition (EVP). 2020 års Randstad Employer Brand Research visar exempelvis att arbetstagare inom ITC-sektorn värderar karriärutveckling i högre utsträckning än arbetstagare inom andra kompetensområden, och att detta är något du bör fokusera på i ditt kandidaterbjudande.

- Att erbjuda sina medarbetare möjligheter att utvecklas är jätteviktigt. Att investera i sina medarbetare är dessutom win-win. Det gynnar medarbetaren som får växa och lära sig nya saker, men också dig som arbetsgivare som säkerställer att ni har kunskaperna som krävs för att hålla er konkurrenskraftiga, menar Malin Ekwall, Direktör för affärsområdet Technologies på Randstad Sverige.

Idag talar man mycket om re-skilling och up-skilling vilket kommer att vara avgörande för framtidens arbetsmarknad.

 

Idag talar man mycket om re-skilling och up-skilling vilket kommer att vara avgörande för framtidens arbetsmarknad. Utvecklingen går snabbare än någonsin och för att hålla sig relevant och konkurrenskraftig krävs det att arbetsgivare investerar i sina medarbetare. Och det gäller inte bara i form av lön och förmåner eller nödvändigtvis dyra kurser och utvecklingsprogram.

- Det kan också handla om möjligheten att under arbetstid delta i utbildande webinars, att få praktisera på en annan avdelning inom organisationen eller att få möjligheten att lära ut inom sitt område till andra personer i verksamheten. Alla arbetsgivare har olika förutsättningar, så utgå från just dina och viktigast av allt: var lyhörd för både trenderna på arbetsmarknaden och dina medarbetares behov, avslutar Malin.

Vill du veta vilka andra attribut som arbetstagare inom IT värdesätter vid valet av arbetsgivare? Ladda ner vår rapport med de senaste insikterna inom ITC-sektorn här.

kommentarer