Av Björn Söderberg, 2020-06-25 11:29

Vilka är de största utmaningarna du står inför när det gäller din tillfälliga arbetskraft? Vilka följder får det för din verksamhet? Om du vill ta fram en skräddarsydd lösning för ditt företag är det viktigt att först identifiera de mest kritiska problemen och hur de bäst ska hanteras.

Här följer en lista över några av de vanligaste utmaningarna dagens företag står inför när det gäller tillfällig arbetskraft. Om ditt företag befinner sig i någon av de situationer som beskrivs nedan kan Randstad Inhouse Services hjälpa er.

utmaningar med att:

 • ta fram en strategi för tillfällig arbetskraft
 • spara in på personalkostnader
 • sköta all administration för din tillfälliga arbetskraft
 • planera för fluktuerande produktion
 • rekrytera lämpliga kandidater
 • få en centraliserad anställningsprocess på plats
 • fullt ut kunna utnyttja tillgänglig teknik i rekryteringsprocessen
 • uppfylla kvalitets-, snabbhets- och flexibilitetskrav i produktionen
 • ta fram skräddarsydda bemanningslösningar

vilken skillnad gör randstad inhouse services?

Här är en snabb översikt över de utmaningar som en av våra kunder stod inför när det gällde att hantera sin storskaliga bemanning, och de resultat vi kunde uppnå. Läs vårt case, så får du veta hur vi gjorde.

Kunden hanterade mycket personal i form av konsulter vilket ställde stora krav på verksamheten. Kunden drev själva bemanningslösningen framåt och det var ett arbete som var mycket tidskrävande, kostsamt och som inte tillhörde kundens kärnverksamhet. Tillsammans kunde vi uppnå följande resultat:

 • Minskad personalomsättning med -9%
 • Ökad tillsättningshastighet -2,5 dag
 • Övertag och effektivisering av introduktion 45st/år

hur randstad inhouse services åstadkommer förändring på riktigt

Att veta vad du kan förvänta dig av Randstad Inhouse Services och vår strategi för att uppnå önskat resultat är avgörande när du överväger ett partnerskap med oss. Låt oss först och främst berätta hur Randstad Inhouse Services arbetar. Verkar det vara något som passar ditt företag? Kontakta oss och berätta om just era utmaningar! Vi kan utveckla en anpassad lösning för er redan idag.

vad du kan förvänta dig

 • Ett dedikerat Inhouse-team på plats hos er. Du får en helhetslösning med ett team bestående av en kundansvarig, en processansvarig, en personalansvarig och en personalassistent. Vårt team ger dig de resurser du behöver för att uppfylla dina prioriteringar. Vi når målen genom att noggrant analysera läget, kartlägga potentiella lösningar och införa de rätta processerna. En inhouse-baserad lösning innebär starkare relationer mellan produktionsteamet, medarbetarna och HR-avdelningen.
 • Nyckeltal i linje med era mål. För att nå era uppsatta mål tar vi tillsammans fram relevanta nyckeltal. Vi håller dig alltid uppdaterad så att du vet att Randstad Inhouse Services löser företagets utmaningar.
 • Besparingsprogram med spårade besparingar. Du kommer att se en påtaglig skillnad i resultaträkningen. Du kan förvänta dig besparingar på 3–5 % redan under första året. 

vårt tillvägagångssätt

 • En integrerad metod – där både fastanställda och konsulter beaktas. Att optimera strategin och resultaten när det gäller båda grupperna är avgörande för att kunna lösa företagets utmaningar.
 • Ett helhetsperspektiv – vi hittar rätt lösning för er genom att ta hänsyn till hela företaget. Vi utför en omfattande analys där vi tar in data och synpunkter från alla delar av verksamheten. Vi fokuserar på att ta fram en lösning för ert företag, snarare än att enbart titta på produktions- eller tillverkningsavdelningen.
 • Skräddarsydda lösningar – för att möta de utmaningar som ditt företag står inför. Din lösning kommer att utformas med företagets kultur, vision, operativa mål och organisation i åtanke.
 • Planering och processhantering – för att säkerställa att processerna optimeras och effektivitetsvinster görs.
  Kontinuerlig förbättring – arbetssätt och resultat analyseras löpande, så att förbättringar och ändringar kan föreslås.

resultat

 • 100 % orderuppfyllelse
 • Uppnådda nyckeltal och mål
 • Kostnadsbesparingar
 • Ökad produktivitet
 • Lägre frånvaro

skräddarsydda lösningar för dig

De utmaningar du står inför är unika för dig och ditt företag, så de kräver en anpassad lösning. Randstad Inhouse Services är experter på att utveckla och leverera skräddarsydda lösningar. Första steget är ett inledande samtal med en expert som kan lyssna på de problem du står inför. Om du vill prata med någon om hur Randstad kan utveckla en skräddarsydd lösning för ditt företag, kan du kontakta en av våra experter idag.

Ladda ner vårt företagscase om hur vi hjälpte kunden att uppnå kostnadsbesparingar

ladda ner företagscaset

kommentarer