Av Marie Eriksson, 2016-03-17 15:49

Ansvarstagande och engagemang, förståelse för verksamheten och social kompetens är de mest avgörande faktorerna vid rekrytering av IT-medarbetare. Ledaregenskaper eller rätt akademiska meriter är däremot inte lika viktigt, enligt en trendundersökning bland 2 000 IT-chefer och ledande it-befattningshavare i företag och organisationer.

– Undersökningen speglar våra kunders efterfrågan. Min erfarenhet är att efterfrågan på specialistkompetenser har ökat på senare år. Ytterligare en övergripande trend är att det numera är ett hygienkrav att kunna kombinera teknisk och social kompetens, oavsett roll, säger Marie Eriksson, Director Randstad Professionals.

Enligt IT-cheferna är helpdesktekniker (41 procent), projektledare (29 procent) samt infrastrukturexperter (25 procent) bland de mest efterfrågade yrkeskategorierna. Affärsutvecklare och mjukvaruutvecklare finns också med bland de mest efterfrågade kategorierna.

social-kompetens-viktig-egenskap-hos-it-chefer_960

viktigt att entusiasmera

Förmåga att fatta beslut, entusiasmera, vara drivande och resultatinriktad samt ha förändringsförmåga är de fyra mest efterfrågade ledaregenskaperna, enligt undersökningen. Marie Eriksson menar att kraven på framtidens IT-chefer skärps vad gäller affärsmässighet och social kompetens. Hon anser därför att social kompetens och förändringskompetens borde rankas högre än 44 procent i undersökningen.

– Jag reagerar på att endast 6 procent anser att teknisk kompetens är en efterfrågad ledaregenskap. Många IT-specialister värdesätter specialistkompetens även hos sina chefer. Jag anser att förmågan att entusiasmera och få med sig människor är helt avgörande, liksom förmågan att fatta beslut, säger Marie Eriksson.

vilja att förändrar bör rankas högt

I kartläggningen av vilka kriterier som är viktiga vid rekrytering av IT-medarbetare hamnar en positiv inställning till vidareutveckling och förändring först på fjärde plats, 53 procent anser att det är viktigt.

– Förändringskompetens är ett kriterium som generellt sett borde rankas högre. Eftersom IT-branschen förändras så snabbt är det svårt att göra karriär i branschen och samtidigt ha svårigheter att acceptera och ta till sig förändringar. Ett kriterium som många av våra kunder lägger stor vikt vid finns inte med i undersökningen, nämligen att individen som rekryteras passar in i den befintliga personalgruppen och fungerar i en grupp. Det är viktigt att kunna vara en lagspelare, säger Marie Eriksson.

Att endast 6 procent betraktar rätt akademiska meriter som viktigt är, enligt Marie Eriksson, typiskt för IT-branschen där erfarenhet och specifik ämneskompetens ofta värderas högre än en examen.

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – IT & Data i samarbete med VOC Nordic under perioden 29 januari–2 februari 2016.

kommentarer