Ämne: finance (2)

X

att leda millenials.

av Randstad, 2017-05-23 08:29

I populärkulturen framställs ofta millenials som lata och självcentrerade, med överbeskyddande och curlande föräldrar. De är ständigt uppkopplade och scrollar rastlöst genom sina flöden i sina smartphones. Den bilden stämmer givetvis inte (helt) med verkligheten, men det är ändå tydligt att millenials skiljer sig i många avseenden från tidigare generationer.

läs mer

bli en attraktiv arbetsgivare för ekonomer.

av Randstad, 2016-09-21 20:19

Hur hittar man rätt kompetens när kandidaterna blir färre och färre? Rekryteringsexperterna på Randstad Finance har många ett brinnande intresse för Employer Branding, hur organisationer ska göra för att attrahera och behålla talangerna.

läs mer

allt viktigare med färdighetstester för ekonomer.

av Randstad, 2016-09-09 14:00

Rätt personlighet” i all ära, men vad hjälper det om personen ska hantera miljonbelopp och inte har rätt kompetens? Vi reder ut varför färdighetstester blir ett allt viktigare redskap i jakten på kunniga ekonomer. Dessutom ger vi tips på hur du som kandidat kan förbereda dig.

läs mer

så ror du projekten i hamn med ekonomikonsulter.

av Randstad, 2016-06-14 16:40

De kan täcka upp vid vakanser, lätta bördan vid arbetstoppar och tillföra tidigare saknad kompetens. Fördelarna med att anlita konsulter är många, men hur kan du veta att projektet går i hamn med tillfälliga medarbetare?

läs mer

efterfrågan på ekonomer ökar.

av Randstad, 2015-04-17 14:30

Nu skriker företagen efter ekonomer – igen. Rekryteringsexperterna på Randstad Finance delar med sig om vad som efterfrågas hos ekonomerna och vad företagen bör göra för att locka till sig dem.

läs mer