Ämne: konsult

X

så ror du projekten i hamn med ekonomikonsulter.

av Randstad, 2016-06-14 16:40

De kan täcka upp vid vakanser, lätta bördan vid arbetstoppar och tillföra tidigare saknad kompetens. Fördelarna med att anlita konsulter är många, men hur kan du veta att projektet går i hamn med tillfälliga medarbetare?

läs mer