Ämne: motivation

X

så får du nya kollegan att känna sig välkommen på distans.

av Linn Holmberg, 2020-11-11 08:00

Att få nya medarbetare att känna sig välkomna och inkluderade redan från dag ett är ett drömscenario för de allra flesta ledare och chefer som utökar teamet med nya talanger. Det är dessutom avgörande för aspekter såsom motivation, engagemang och viljan hos medarbetaren att stanna kvar hos sin nya arbetsgivare.

läs mer

anpassa ditt ledarskap till distansarbete.

av Katarina Bondeson, 2020-10-08 09:54

Hur ska man anpassa sitt ledarskap när arbetet på den fysiska arbetsplatsen flyttas till hemmakontoret? Arbetsvardagen ställer nya krav till individen såväl som chefer och ledare. Och mitt i allt detta ska teamet fortsätta hålla samman.

läs mer

så engagerar du dina konsulter och inhyrd personal.

av Björn Söderberg, 2020-03-16 13:47

Att ha engagerade medarbetare är viktigt för att uppnå bra resultat. En medarbetare som är engagerad tar fler initiativ, anstränger sig mer och bidrar till företagets framgång. Det gäller även för din inhyrda personal. Men att skapa engagemang hos konsulter och tillfälliga medarbetare och se till att de är öppna för framtida uppdrag kräver extra omsorg. I den här bloggen kommer jag att ge tips för hur du kan skapa ett större engagemang bland dina konsulter och få dem att välja dig framför andra uppdragsgivare.

läs mer