Ämne: personalplanering

X

5 steg för framgångsrik personalplanering.

av Jennifer Barmer, 2022-05-30 10:00

Upplever ni en oro för hur företaget ska säkra sin tillgång till talanger, kompetens och kapacitet, idag eller i framtiden? Ni är i så fall inte ensamma. Enligt en färsk studie rankar företagsledare världen över frågor kopplade till kompetensförsörjning som sin främsta utmaning inför det decennium som nyss börjat.

läs mer

vanliga misstag vid personalplanering - och hur du undviker dem.

av Jennifer Barmer, 2022-05-23 10:00

Trots allvarlig arbetskraftsbrist och växande kompetensbrist uppger 38 % av alla organisationer att de saknar tid och ekonomiska resurser att investera i strategisk personalplanering. Många av dessa företag uppger investeringar i mer akuta personalbehov som sin högsta prioritet. Tyvärr kan avsaknaden av en process för personalplanering göra det mycket svårt för företag att bygga upp en personalstyrka som klarar framtidens krav.

läs mer

vad är strategisk personalplanering och varför är det viktigt?

av Jennifer Barmer, 2022-05-17 11:23

Kanske upplever ditt företag, som så många andra världen över, en oro för hur ni ska kunna förvärva den kompetens ni behöver för att förbli konkurrenskraftiga på den postpandemiska marknaden. Det är ni långt ifrån ensamma om. Enligt en nyligen genomförd undersökning där närmare 1 500 globala chefer deltog rankas utmaningar kopplade till kompetensförsörjning fortfarande som den största utmaningen inför det kommande årtiondet.

läs mer

de senaste hr-trenderna i logistikbranschen.

av Joacim Bratt, 2021-11-22 13:31

Få branscher förändrades mer av pandemin än just logistiksektorn. Konsumenternas sätt att göra sina inköp förändrades bokstavligt talat över en natt. Faktum är att den globala e-handelsförsäljningen ökade med 27 % mellan 2019 och 2020. I och med denna betydande övergång till e-handel blev företag världen över tvungna att ta fram nya logistikstrategier med mycket kort varsel. Utöver detta problem befann sig företagen i ett läge där efterfrågan på olika varor varierade i princip från en vecka till en annan och personalbristen var större än någonsin.

läs mer

personalomsättning - vad är det och vad beror det på?

av Josefine Kjellgren, 2021-10-22 10:00

I en perfekt drömvärld är varje kandidat helt rätt för tjänsterna de har och alla medarbetare jobbar tillsammans i harmoni. Men så ser det inte ut i verkligheten. Där uppstår av olika skäl personalomsättning och du behöver rekrytera nya medarbetare för att ersätta de som lämnat dig.

läs mer

digital onboarding är här för att stanna - så gör du för att lyckas.

av Jennie Strömqvist, 2021-06-21 09:20

Företag runt om i världen måste vara redo att hantera de långsiktiga effekterna av covid-19 under 2021 och därefter. För många företag har en av de tydligaste konsekvenserna av pandemin – särskilt när det gäller HR-avdelningen – varit det ökade antalet distansarbetare.

läs mer