Ämne: rekrytering

X

så kan vi hjälpa dig att rekrytera talanger inom fordonsindustrin.

av Andreas Jonsson, 2022-04-11 10:00

Fordonsföretag av alla slag – från originaldelstillverkare till bilhandlare – måste vara beredda att anpassa sig till de förändringar som branschen genomgår om de ska lyckas.

läs mer

så kan randstad hjälpa dig att rekrytera kvalificerade byggnadsarbetare.

av Joacim Bratt, 2022-01-31 09:45

Den globala pandemin har fått negativa följder för i stort sett alla branscher, även byggsektorn. På vissa byggarbetsplatser lades arbetet ned helt, då projekten bedömdes som icke-essentiella. De företag som kunde hålla verksamheten igång stod inför oförutsägbara utmaningar, såsom störningar i leveranskedjan, ökade materialkostnader och tillfälliga nedstängningar till följd av smittspridning.

läs mer

så attraherar och rekryterar du byggnadsarbetare.

av Joacim Bratt, 2022-01-26 09:45

Liksom många andra branscher drabbades byggbranschen hårt av pandemin. Många byggprojekt, även större sådana, bedömdes som icke-essentiella, och avbröts helt. Och även de företag som kunde fortsätta arbeta med sina projekt stod inför en rad utmaningar, såsom arbetskraftsbrist, tillfälliga nedstängningar till följd av smittspridning och störningar i leveranskedjan. Den sammantagna effekten av alla dessa faktorer blev att 6,5 miljoner arbetstillfällen i byggbranschen gick förlorade globalt och att produktionen sjönk med över 60 miljarder dollar.

läs mer

5 tips för att attrahera produktionsmedarbetare.

av Joacim Bratt, 2022-01-10 09:30

Efter en tid präglad av störningar i leveranskedjan, en svindlande brist på arbetskraft och stora svängningar i efterfrågan till följd av covid-19 är nu många företag och medarbetare i tillverkningsindustrin redo att återgå till det normala. Även om arbetsplatserna i tillverkningsindustrin kanske aldrig riktigt blir som före pandemin finns det tecken på att produktionen redan börjar återhämta sig till prepandemiska nivåer.

läs mer

de senaste hr-trenderna i tillverkningsindustrin.

av Joacim Bratt, 2022-01-04 09:30

Tillverkningsindustrin drabbades, som många andra branscher, hårt av pandemins konsekvenser. Nästan över en natt inträdde myndighetsbeslutade nedstängningar, det blev allt svårare utmaningar i leveranskedjan och förändrade konsumentkrav.

läs mer

så kan ett bemanningsföretag hjälpa dig att rekrytera logistikmedarbetare.

av Joacim Bratt, 2021-12-06 14:32

Pandemins påverkan på logistiksektorn har varit särskilt betydande, med lokala nedstängningar, stängda gränser och störningar i tillverkningen som gett ringar på vattnet i hela branschen. Det råder dock inga tvivel om att logistiksektorn har förutsättningar att blomstra i det ”nya normalläge” som uppstått efter pandemin.

läs mer