Ämne: sociala medier

X

så hittar du kandidater i sociala medier

av Randstad, 2017-05-24 09:31

Sociala mediekanaler innebär nya möjligheter att rekrytera kandidater. Vi berättar hur du kan effektivisera rekryteringsprocesserna med hjälp av Facebook, LinkedIn och Instagram. Där internetanvändarna är, där måste också rekryterarna vara.

läs mer