Ämne: upskilling

X

därför ska du satsa på upskilling och reskilling i din organisation.

av Katarina Bondeson, 2021-12-13 10:15

Kompetensbrist är ett stort problem för företag och branscher över hela världen. Korn Ferry varnar för att vissa prognoser tyder på att över 85 miljoner tjänster kan komma att stå otillsatta 2030, för att det saknas kandidater med tillräcklig kompetens. Det kan orsaka företagen kostnader på 8,5 biljoner dollar i uteblivna intäkter.

läs mer