Av Emilie Hedman, 16 juni, 2016

Som rekryterare får jag ofta frågan vad skillnaden mellan rekrytering och bemanning är. Det finns ett ganska enkelt svar på frågan – det ena är anställning för en permanent tjänst på ett företag och det andra är en konsultroll där man har sin anställning i ett bemanningsföretag men är ute hos företagets kunder på uppdrag och utför arbete under kortare eller längre perioder. Detta kan givetvis förtydligas ytterligare och jag ska i detta inlägg försöka reda ut begreppen.

rekrytering

Rekrytering avser processen att söka, attrahera och anställa personal för en kort- eller långsiktigt anställning. Att rekrytera någon till sitt företag innebär alltid att man avser att anställa personen även om anställningsformen kan variera mellan tillsvidareanställning eller visstidsanställning. En rekrytering innebär oftast också en mer gedigen process som innehåller fler steg, detta för att kunna säkerställa långsiktighet där både företag och kandidat upplever att man hittat rätt.

Många arbetsgivare anlitar ett rekryteringsföretag när de skall rekrytera nya medarbetare och lämnar då ut hela eller delar av rekryteringsprocessen. Ofta på grund av tidsbrist eller att man som rekryterande chef önskar få stöd i processen.

Så här kan en typisk rekryteringsprocess se ut:

  • Annonsering
  • Urval
  • Djupintervju (föregås ofta av en telefonintervju)
  • Referenstagning
  • Anställning

I många rekryteringar lägger man dessutom till ytterligare steg i processen:

  • Search och/eller Headhunting
  • Tester (t.ex. personlighetstest och/eller logiska test)
  • CV och/eller betygsvalidering
  • Bakgrundskontroll

Att rekrytera personal till sitt företag kan både vara tidskrävande och kostsamt, och att göra en felrekrytering är dyrt. Därför är det viktigt att man lägger tid på sin rekrytering samt att man tidigt har en klar bild över vad man söker eller vad man kan tänkas behöva hjälp med. 

bemanning.jpg

bemanning

Ett bemanningsföretag är ett företag som hyr ut personal till andra företag. Som konsult har man sin anställning i ett bemanningsföretag och är uthyrd på uppdrag till olika företag och utför sitt arbete hos kundföretaget, där kundföretaget står för arbetsledningen. Som konsult kan man även ha sin anställning i ett konsultbolag vilket ofta förknippas med högre utbildade specialister.

Personaluthyrning blev lagligt i Sverige 1993, och sedan dess har mycket hänt som lett fram till dagens svenska bemanningsbransch. Idag används bemanningsföretag som samlingsbenämning för företag som huvudsakligen arbetar med verksamhetsområdena: bemanning, rekrytering och omställning.

Behovet av personal kan komma plötsligt och då är det viktigt att kunna hitta nya medarbetare snabbt och flexibelt och då passar inhyrning väldigt bra. Ett bemanningsuppdrag kan pågå under en tidsbegränsad period eller löpande under en längre tid. De flesta konsult- och bemanningsföretag arbetar både med deltids- och heltidsuppdrag.

Bemanning passar också väldigt bra då man som företag behöver tillsätta en tillfällig chef eller en kvalificerad specialist i företaget. Det kan handla om en större omorganisering eller avveckling där man behöver specifika eller tillfälliga resurser och/eller kompetenser. Denna variant av bemanningsuppdrag brukar kallas interimslösning.

Hos branschorganisationen Bemanningsföretagen kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill hyra personal till ditt företag.

fråga oss om personal

kommentarer