vad är strategisk personalplanering och varför är det viktigt?

av Jennifer Barmer, 2022-05-17 11:23

Kanske upplever ditt företag, som så många andra världen över, en oro för hur ni ska kunna förvärva den kompetens ni behöver för att förbli konkurrenskraftiga på den postpandemiska marknaden. Det är ni långt ifrån ensamma om. Enligt en nyligen genomförd undersökning där närmare 1 500 globala chefer deltog rankas utmaningar kopplade till kompetensförsörjning fortfarande som den största utmaningen inför det kommande årtiondet.

läs mer

5 viktiga employer branding-trender 2022.

av Catrine Jack, 2022-05-09 10:00

Att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång. Men att lyckas kan vara lättare sagt än gjort. Med rätt insikter om vad arbetstagare värdesätter och efterfrågar hos en arbetsgivare, i kombination med en genomtänkt employer branding-strategi, kan du öka dina chanser att vinna kampen om kompetensen.

läs mer

så kan vi hjälpa dig att rekrytera talanger inom fordonsindustrin.

av Andreas Jonsson, 2022-04-11 10:00

Fordonsföretag av alla slag – från originaldelstillverkare till bilhandlare – måste vara beredda att anpassa sig till de förändringar som branschen genomgår om de ska lyckas.

läs mer

så attraherar och behåller du talanger inom fordonsindustrin.

av Andreas Jonsson, 2022-04-03 10:00

Företag inom alla segment av fordonsindustrin står för idag inför en rad utmaningar som kräver särskilda, effektiva lösningar.

läs mer

5 viktiga hr-trender för fordonsindustrin.

av Andreas Jonsson, 2022-03-29 14:19

Den globala fordonsindustrin och dess leveranskedja genomgår i dagsläget stora förändringar. För att hänga med i utvecklingen måste företagen vara flexibla, medvetna om snabbt skiftande trender och beredda att göra avsevärda förändringar av såväl drift som i personalstrategin.

läs mer

hybrid, distans eller på plats - vilken arbetsmodell passar er bäst?

av Kristin Olofsson, 2022-02-21 09:02

Ingen kunde ha förutsett den enorma påfrestning som den globala pandemin inneburit för arbetsplatser runt om i världen. På några månader blev miljontals arbetstagare uppsagda eller permitterade tillsvidare och tiotals miljoner tvingades övergå till distansarbete. Andra bedömdes istället som samhällsbärande och ställdes inför den osäkerhet det innebär att gå till jobbet under en global pandemi.

läs mer