så kan randstad hjälpa dig att rekrytera kvalificerade byggnadsarbetare.

av Joacim Bratt, 2022-01-31 09:45

Den globala pandemin har fått negativa följder för i stort sett alla branscher, även byggsektorn. På vissa byggarbetsplatser lades arbetet ned helt, då projekten bedömdes som icke-essentiella. De företag som kunde hålla verksamheten igång stod inför oförutsägbara utmaningar, såsom störningar i leveranskedjan, ökade materialkostnader och tillfälliga nedstängningar till följd av smittspridning.

läs mer

så attraherar och rekryterar du byggnadsarbetare.

av Joacim Bratt, 2022-01-26 09:45

Liksom många andra branscher drabbades byggbranschen hårt av pandemin. Många byggprojekt, även större sådana, bedömdes som icke-essentiella, och avbröts helt. Och även de företag som kunde fortsätta arbeta med sina projekt stod inför en rad utmaningar, såsom arbetskraftsbrist, tillfälliga nedstängningar till följd av smittspridning och störningar i leveranskedjan. Den sammantagna effekten av alla dessa faktorer blev att 6,5 miljoner arbetstillfällen i byggbranschen gick förlorade globalt och att produktionen sjönk med över 60 miljarder dollar.

läs mer

de senaste hr-trenderna i byggbranschen.

av Joacim Bratt, 2022-01-24 10:00

Den globala pandemi som tog sin början under 2020 påverkade i princip alla branscher, och byggsektorn är inget undantag. På grund av byggnadsarbetets karaktär – där många uppgifter är praktiska och måste utföras på plats – är möjligheterna till både social distansering och distansarbete begränsade. Lägg därtill att många byggprojekt inte bedömdes som essentiell verksamhet och därmed avstannade helt under pandemin.

läs mer

5 tips för att attrahera produktionsmedarbetare.

av Joacim Bratt, 2022-01-10 09:30

Efter en tid präglad av störningar i leveranskedjan, en svindlande brist på arbetskraft och stora svängningar i efterfrågan till följd av covid-19 är nu många företag och medarbetare i tillverkningsindustrin redo att återgå till det normala. Även om arbetsplatserna i tillverkningsindustrin kanske aldrig riktigt blir som före pandemin finns det tecken på att produktionen redan börjar återhämta sig till prepandemiska nivåer.

läs mer

de senaste hr-trenderna i tillverkningsindustrin.

av Joacim Bratt, 2022-01-04 09:30

Tillverkningsindustrin drabbades, som många andra branscher, hårt av pandemins konsekvenser. Nästan över en natt inträdde myndighetsbeslutade nedstängningar, det blev allt svårare utmaningar i leveranskedjan och förändrade konsumentkrav.

läs mer

så kan ett bemanningsföretag hjälpa dig att rekrytera logistikmedarbetare.

av Joacim Bratt, 2021-12-06 14:32

Pandemins påverkan på logistiksektorn har varit särskilt betydande, med lokala nedstängningar, stängda gränser och störningar i tillverkningen som gett ringar på vattnet i hela branschen. Det råder dock inga tvivel om att logistiksektorn har förutsättningar att blomstra i det ”nya normalläge” som uppstått efter pandemin.

läs mer