Av Malin Karlsson, 2020-09-08 08:03

Finanssektorn är en av pelarna i världsekonomin, och är direkt beroende av den. I rådande situation med en pandemi som lett till att många av världens marknader ställts inför svåra ekonomiska utmaningar som följd, har också finanssektorn drabbats på ett tudelat sätt. Samtidigt som många arbetsgivare i branschen har behövt säga upp medarbetare till följd av krisen, har det också skett en kraftig ökning i efterfrågan på ekonomikonsulter och försäkringsmäklare.

Oavsett marknadsläge och konjunktur går det inte att förneka vikten av att ha tillgång till rätt ekonomikompetens inom varje organisation. Människorna är företagets absolut viktigaste tillgång, och det gäller därför att vara framgångsrik i att attrahera och behålla talangerna med kompetensen du behöver. För att lyckas med detta behöver man veta vad personerna man vill attrahera efterfrågar och värdesätter vid valet av arbetsgivare.

REBR2020 sector finance

Årets Randstad Employer Brand Research sektorrapport för ekonomisektorn ger värdefulla insikter i vad arbetstagare inom branschen värdesätter allra högst, och visar också hur branschen som sådan uppfattas. Undersökningen visar i år att ekonomerna rankar balans mellan jobb och fritid som det näst viktigaste attributet (efter attraktiv lön och förmåner). Ser man till vad arbetsgivare i branschen uppfattas erbjuda hamnar detta attribut först på en åttonde plats, vilket tyder på att det finns ett stort gap.

Att kunna erbjuda talangerna man vill attrahera det de vill ha är avgörande för fortsatt framgång och tillväxt. Här handlar det dels om att se över sitt kandidaterbjudande, men det kan också handla om att bli bättre på att kommunicera vad man erbjuder och förstärka de delar man vet att målgruppen efterfrågar, menar Malin Karlsson som är Direktör för Randstad Finance i Sverige.

Till följd av corona-pandemin och det faktum att många människor arbetat hemifrån har just balans mellan jobb och fritid hamnat i nytt ljus. Detta i och med att hemmet också blivit många människors arbetsplats i samband med rekommendationer om hemarbete.

I tiderna vi befinner oss nu är det extra viktigt att tänka på och kommunicera kring återhämtning och balans. När arbetsplatsen plötsligt blivit densamma som hemmet för många är det viktigt att arbetsgivare skapar en tydlighet kring arbetstider och vikten av utrymme för återhämtning, säger Malin.

Vill du veta mer om vad du bör fokusera på i ditt kandidaterbjudande för att attrahera ekonomerna? Ladda ner årets Randstad Employer Brand Research sektorrapport inom ekonomi här.

kommentarer