Av Alaa Angel Jamra, 2020-03-09 10:00

Mångfald är ett brett begrepp som innefattar olikheter i många olika egenskaper hos individer i en grupp. Det kan handla om allt från könstillhörighet till religion till sexuell läggning, för att nämna ett fåtal exempel. I Sverige ligger vi i framkant vad gäller många frågor inom ämnet, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det menar Alaa Angel Jamra, kundansvarig på Randstad RiseSmart, och expert inom området etnisk mångfald.

Alaa kommer ursprungligen från Syrien, har universitetsexamen i Business Administration och lång yrkeserfarenhet från både hemlandet och Pakistan, bland annat som chef för ett hundratal kundtjänstarbetare i ett telekomföretag med kontor runt om i Syrien. När han kom till Sverige tillsammans med sin fru 2012 klarade han SFI på rekordtid och hade höga ambitioner om att fortsätta sin karriär i Sverige. Trots detta var det svårt att få chansen till ett likvärdigt arbete här i Sverige och han vet vilka utmaningar det kan innebära att söka jobb som nyanländ i Sverige. Med sin bakgrund och expertis inom området delar nu med sig av sina insikter och bästa tips för ett lyckosamt mångfaldsarbete på arbetsplatsen.

fatta ett strategiskt beslut

Etnisk mångfald är jätteviktigt i alla organisationer. Det ökar inte bara lönsamheten för företag, utan också kreativitet och initiativ. Genom att ha en grupp med människor av olika etnisk bakgrund får man med flera olika perspektiv vilket leder till nya idéer och innovationer.

“Företag måste förstå att det inte bara handlar om att anställa ett par medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk med enda syfte att nå ett mångfaldsmål, utan det handlar om att ta ett strategiskt beslut som genomsyrar hela organisationen”, säger Alaa.

Ett strategiskt beslut innebär att man tar ett aktivt grepp om hur man vill jobba i frågan, och därefter implementerar ett arbetssätt som främjar beslutet genom hela organisationen. Det gäller också att ha ett tydligt “varför” och att alla är med på banan och ser de värdefulla fördelarna med att jobba aktivt inom detta område.

skapa en inkluderande arbetsplats

Målet ska vara att skapa en arbetsplats där alla medarbetare, oavsett bakgrund, känner sig välkomna och inkluderade. Det handlar inte bara om att på organisationsnivå besluta att man är en inkluderande arbetsplats, det handlar också om att få med alla kollegor på tåget och att man vågar tänka utanför sin box, kring allt från stora frågor till så simpla saker som samtalsämnen på rasterna.

“Jag minns själv ett tillfälle i fikarummet tillsammans med mina kollegor. Någon skulle åka till Dalarna och åka skidor. Även om jag förstod språket så förstod jag inte vad de pratade om. Att åka skidor var helt nytt för mig, det är inget man gör i Syrien. Ett annat exempel är när jag första gången blev tillfrågad vad jag tycker, och jag inte riktigt visste vad jag skulle svara - för jag har inte en åsikt om allting. Här är en tydlig kulturell skillnad. I Sverige uppmuntras man sedan barnsben till att säga vad man tycker och att skapa sina egna åsikter om saker och ting. Så var det inte i Syrien, och att få frågan var helt nytt för mig”, berättar Alaa.

Kollegor spelar verkligen en jättestor roll i att inkludera nya medarbetare på arbetsplatsen och genom att adressera olikheter i organisationen blir det lättare för alla att tillsammans ska kunna jobba för ett inkluderande klimat.

våga fråga

Det är inte helt ovanligt att man inte vågar fråga sina kollegor om man noterar kulturella skillnader i hur man är eller beter sig. Att våga fråga är en viktig faktor, dels för att skapa en förståelse för varandra men också för att öppna upp för nya perspektiv och tankar i gruppen.

“Det är inte kränkande att fråga en ny medarbetare varför de gör på ett visst sätt, eller om de kan berätta mer om hur det är därifrån de kommer. Många är rädda att säga fel eller att trampa på ömma tår, men det är sällan fel att fråga när man undrar. Detta är något som bör uppmuntras för att få en förståelse för varandra. Finns det en förståelse är det lättare att samarbeta och knyta kontakt”, säger Alaa.

kommentarer