Av Malin Jessen, 2017-02-07 14:57

Vad vi använder för metoder vid rekrytering skiljer sig mellan kulturer. I Frankrike har jag hört att det fortfarande är vanligt med grafologi (handstilsanalys) vilket har mycket låg om ens någon korrelation med arbetsprestation. I andra länder, företag och sektorer anses betyg mycket viktiga. I det här blogginlägget vill jag dela med mig av min erfarenhet kring betygens relevans när du söker jobb i Sverige.

Häromdagen hade jag ett intressant samtal med en kandidat som relativt nyligen tagit examen med höga betyg från ett välrenommerat universitet men som trots det kämpade med att få jobb. Kandidaten berättade att hon önskat att någon tidigare hade förklarat för henne att det är viktigare att jobba och skaffa sig praktisk erfarenhet under studietiden än att få högsta betyg. Hon kom ursprungligen från Baltikum där betyg tydligen ansågs mycket viktigt. Min uppfattning är att toppbetyg har mindre relevans i Sverige, med undantag för offentliga sektorn. Jag träffar många rekryterade chefer som tycker att det är viktigast att nyexaminerade har erfarenhet. Jag kan faktiskt inte ens minnas en enda rekryterande chef som frågat efter betyg.

Istället för att se på betyg förespråkar jag problemlösningstest som Matrigma. Kognitiv generell begåvning är det som förutspår arbetsprestation bäst enligt forskning. Samtidigt som validiteten är hög tycker jag också att det är mer rättvist och rätt i tiden. Betygsättande är subjektivt; lärare, program och skolor använder olika kriterier och svårhetsgraden skiljer sig också. Dagens arbetsmarknad ställer högre krav än någonsin på anpassning och konstant kunskapsinhämtning eftersom produkter, arbetsområden och arbetsuppgifter förändras i högt tempo. Det finns stor risk att den specifika kunskap som lärdes ut i vissa kurser inte kommer användas och i vissa fall inte ens är relevant efter ett par år (betyg i de kurserna har därmed än mindre betydelse). 

hur-viktigt-ar-det-med-toppbetyg.jpg

I boken Work rules delar Lazlo Bock med sig av mycket spännande information om Googles framgångsrika rekrytering. Eftersom Google är exceptionella på att samla in data har de så klart också samlat in data om rekrytering. Under Googles första år hade de som strategi att endast rekrytera ”de bästa” och hade då stort fokus på betyg. Alla kandidater behövde visa upp sina betyg, oavsett om det var 30 år sedan de tagit examen. Google slopade dock betyginhämtning när de kunde konstatera att det inte fanns något samband mellan faktisk arbetsprestation och betyg, i alla fall inte från högre studie. Enligt min mening finns det inte, som Google först efterfrågade, ”de bästa” i generell mening utan bäst match specifikt mot företaget och kravprofil. Fokus bör vara att hitta kandidaten som har de på förhand definierade viktigaste egenskaperna, kunskaperna och värderingarna för tjänsten så att hen kommer att trivas hos företaget och mästra rollen. Skulle två kandidater ha nästintill identiska profiler skulle betyg kunna bli den avgörande pusselbiten (hitintills har jag aldrig hamnat i den situationen).

Nyligen rekryterade jag flera inköpare till en kund inom fordonsindustrin. De ville ha nyexaminerade kandidater med; driv, ansvarsfullhet och sammarbetsfärdigheter. Alla som gick vidare hade arbetat under studietiden, många hade haft praktik och flera hade varit aktiva i föreningar eller kårverksamhet. I denna process användes inte betyg som urvalsmetod så en kandidat med toppbetyg men med avsaknad av erfarenhet skulle inte få jobbet.

Så mitt tips är att istället för att lägga hela helgen på att göra de där extrauppgifterna för att få högsta betyg i kursen, kolla igenom våra jobbannonser efter något roligt deltidsjobb och börja bygg upp din arbetslivserfarenhet istället - det kommer löna sig både innan och efter examen!

se våra lediga tjänster

kommentarer