Av Randstad, 2017-03-16 15:22

Inom IT är det just nu arbetstagarnas marknad. Det är kandidaterna som sätter agendan och arbetsgivarna måste vässa sina erbjudanden för att kunna attrahera rätt kompetens. Dessutom förändras branschen hela tiden – vilken IT-kompetens efterfrågas 2017?

Rekryteringskonsulterna på Randstad Technologies jobbar med alla IT-profiler – från software, till operations och executive. De arbetar i den verklighet där duktiga medarbetare kan välja och vraka bland spännande utmaningar.

– Vi måste marknadsföra våra kunder på ett bra sätt genom annonsering på flera olika ställen. Det handlar även mycket om search, i våra nätverk och databaser på alla möjliga olika sätt, berättar de.

Det finns helt enkelt en kompetensbrist i IT-sektorn, som fler och fler arbetsgivare märker av. En väg runt denna utmaning är enligt rekryterarna att leta sig utanför Sveriges gränser. 
– IT-branschen är internationell och det finns många bra kandidater som inte har svenska som första språk, men som skulle kunna tänka sig att flytta hit.

220_960x375-5

För dig som är utbildad inom IT ser framtidens arbetsmarknad alltså ljus ut.

– Systemutvecklare överlag är väldigt eftertraktade. Vi är mitt i en digitalisering och våra kunder kommer definitivt att fortsätta behöva frontendutvecklare med kompetenser inom HTML, CSS och Javascript.

När det gäller kompetens tror vi att det i en nära framtid kommer att handla mycket om molnet, både infrastruktur och mjukvara. 
– Det pratas mycket om AWS och Azure Infrastruktur är en stor fråga – ska det vara molnet eller egna servrar.

En annan tydlig trend är att affärsnyttan kommer närmare tekniken. Tidigare var kanske tekniken en stödfunktion, medan den numera är en naturlig del av affärsplanen. I många fall är det också hela affärsidén, exempelvis Uber och Bookings.com.

– De som jobbar med IT bör, och i många fall vill ha en förståelse för den övergripande affären. Det viktiga är att man förstår sitt eget värde. Varför gör jag detta? På vilket sätt bidrar min insats till att vi ska nå våra mål som företag? När det kommer till supportjänster inom IT måste du vara bred kompetensmässigt för att kunna navigera i det nya IT-landskapet, du ska kunna behärska allt från mjukvarufrågor till kundvård. Där ligger man lite efter i branschen tycker jag. Det tittas väldigt strikt på tekniska krav, men det är även viktigt att förstå kunden och att du ser kundnyttan.

Även informationssäkerhet är hett och blir bara hetare och hetare. Det är ett relativt nytt område och blir viktigare i takt med digitalisering och globalisering.

– Att skydda data är en viktig grund i vår globala värld. Där blir företag och myndigheter mer och mer medvetna, det finns ju till och med de som anställer hackare för att stresstesta säkerheten i olika IT-system.

Överlag vill vi slå ett slag för den kontinuerliga vidareutvecklingen av din kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. 
– Viljan att ständigt utvecklas är en viktig utgångspunkt och att ha det genuina teknikintresset som gör att du kompetensutvecklas naturligt. Verkligheten förändras nämligen väldigt fort, alltifrån hur data lagras till nya programspråk. Där gäller det att du hänger med i utvecklingen.

kommentarer