Av Randstad, 2017-12-18 13:00

“Jag vill att min kompetens tas på allvar och jag vill känna att jag har tid och kraft att göra ett bra jobb. Det är inte svårare än så.”

konsultcase_illustration.jpg

För två år sedan sa Anahita upp sig från sitt fasta jobb som sjuksköterska och började jobba som konsult. Konsultande sjuksköterska alltså. Det var inget enkelt beslut, säger hon. Men det var under omständigheterna ett nödvändigt beslut. Nu känner hon för första gången under sin tid i sjukvården att hennes kompetens och kunskaper tas på allvar.

– Som fastanställd vid landstinget hade jag svårt att göra min röst hörd. De brister jag såg i våra arbetsrutiner var svåra att åtgärda, eftersom mina överordnade sällan hade tid att lyssna. Nu kan jag föra fram mina synpunkter direkt till min konsultchef, som lyssnar på mig och tar mina anmärkningar på allvar, säger hon.

möjligheten att utvecklas

Att arbeta som konsult skiljer sig från att vara fastanställd av landstinget. Även om Anahita också haft en del längre uppdrag – allt från 10 månader till ett par dagar – innebär den här anställningsformen att hon får pröva på flera olika avdelningar och arbetsplatser. Något som passar henne bra.

– Jag vet att alla inte tycker så men för mig har variationen hjälpt mig att utvecklas som sjuksköterska. Att få erfarenhet av hur man arbetar på olika sjukhus och avdelningar har gett mig både perspektiv och nya kunskaper som jag kan använda mig av på den hjärtavdelning där jag arbetar nu, säger hon och fortsätter:

– Dessutom kan jag nu själv bestämma var jag vill arbeta. Om jag anser att arbetsvillkoren är för dåliga och det inte görs något åt det kan jag alltid söka mig vidare. Den friheten är viktig för mig.

högre lön

Anahita är stolt över sina kunskaper och sin kompetens, och hon sätter en stor prestige i sitt arbete som sjuksköterska. Därför tycker hon också att hon ska ha ordentligt betalt.

– Att Randstad Care, det konsultbolag jag arbetar för, kunde erbjuda en högre lön spelade såklart in. Med en hög lön kan jag höja min levnadsstandard och med bättre arbetsvillkor kan jag komma utvilad till arbetet varje dag. Och alla som arbetar inom vården vet att det är en förutsättning för att kunna sköta sitt jobb ordentligt.  

Men en hög lön betyder inte bara mer pengar, säger Anahita.

– Den betyder att det jobb jag utför och den kompetens jag besitter tas på allvar.

lediga jobb inom sjukvård

kommentarer