Av Joacim Bratt, 2017-09-21 10:00

Att säga nej till chefen kan vara svårt, vilket inte är så konstigt. Det är chefen som sätter din lön och som, på sätt och vis, har din karriär i sina händer. Men enligt Joacim Bratt, Teamleader Staffing på Randstad, får du inte vara för rädd för att kritisera dina överordnade.

Joacim menar snarare att en kritisk personalstyrka är en förutsättning för att en organisation ska kunna utvecklas. Det kan finnas många anledningar till att du känner olust inför att säga nej till din chef. Det är en tydligt definierad maktrelation och det sista du vill är att framstå som en besvärlig nejsägare, eller ännu värre: lat. Men enligt Joacim Bratt är konstruktiv och välgrundad kritik av arbetsfördelning och arbetsrutiner nödvändigt för att en organisation ska kunna effektiviseras.

– Ingen arbetsplats mår bra av att ha en chef omgiven av ja-sägare. Man ska naturligtvis ha respekt för sin chef och dennes kompetens, men man bör också vara medveten om att ledningen inte alltid har full insyn i alla situationer och arbetsuppgifter, till skillnad från dig som förmodligen arbetar med dem varje dag. Att personalen påtalar brister i rutiner och kommer med förslag på hur arbetet kan genomföras på ett bättre sätt är därför jätteviktigt. Så lita på din egen kompetens.

saga_nej_till_chefen.jpg

kritiken ska vara konstruktiv

Enligt Joacim bör man dock vara medveten om hur man framför sin kritik, och här finns det lämpligare och olämpligare tillvägagångssätt. Du bör vara väl förberedd och din kritik ska vara saklig, men framförallt: visa att du har ett konstruktivt förslag på en lösning och att du kan argumentera för varför arbetet bör skötas på ett annat sätt, säger han.  

– Innan du går till chefen bör du analysera orsaken till problemet. Tänk igenom situationen ett varv till och ta fram ett konstruktivt förslag på hur du menar att den ska lösas. Då behöver du inte oroa dig för att framstå som lat eller besvärlig, utan visar istället att du är seriös och att du vill det som gynnar företaget på lång sikt. Det är viktigt att förstå att det inte måste finnas en intressekonflikt mellan dig och chefen.

boka ett möte

När du känner dig väl förberedd och det är dags att prata med chefen kan det också vara klokt att se till att det finns gott om tid och rum för ert samtal. Även här finns det bättre och sämre lösningar, menar Joacim.

– Ingen chef vill ha en konflikt i ett öppet kontorslandskap, och fredag eftermiddag kanske inte är den mest lämpliga tiden heller. Maila istället din chef och förklara i korthet vad din kritik gäller. Föreslå ett enskilt möte ett par dagar fram, så att både du och din överordnade får tid att förbereda er ordentligt.

Frågor som gäller arbetsbelastning kan vara särskilt besvärliga att dryfta med en chef, inte minst om man är ny på en arbetsplats och vill visa framfötterna – alla vill vi vara en “doer”. Det kan därför vara lätt att tacka ja till arbetsuppgifter som man kanske egentligen inte hinner med eller som ligger utanför ens kompetensområde. Men här bör man istället tänka långsiktigt och proaktivt, menar Joacim.

– Jag tror att de flesta vill vara en medarbetare som får saker gjort och som chefen känner att den kan lita på. Det är högst förståeligt, men det kan sluta med att du gör dig själv en björntjänst. Om du inte har tid eller uppgiften kräver kompetens som du inte känner dig trygg med kan det sluta med att du levererar lägre kvalitet än vad organisationen kräver. Till slut blir chefen osäker på vad du kan och det är aldrig bra.

– Återigen: var ärlig och öppen med vad du kan och vad du hinner med och var noga med att ge ett proaktivt förslag på hur ni når ett bättre resultat. En bra chef kommer att förstå.  

fyra saker att tänka på

Sammantaget menar Joacim att det finns fyra saker man framförallt bör tänka på innan man framför kritik till sin chef.

1. Tro på din egen kompetens. I många situationer har du större insyn och mer kunskap än chefen om hur en arbetsuppgift bör skötas.

2. Den som ger sin in i leken, måste leken tåla. Drastiskt uttryckt kanske, men det jag menar är att om man ska ge kritik måste man vara beredd på att ta emot kritik.

3. Välj dina ord. Man kan säga nästan vad som helst till vem som helst, bara man säger det på rätt sätt. Här är ödmjukhet och professionalitet viktigt. Var saklig och resonlig, och visa att du vill företagets bästa.

4. Var själv delaktig i att skapa ett öppet klimat och tillåtande kultur på arbetsplatsen. Hur du arbetar tillsammans med dina medarbetare i ditt team kommer spegla av sig i relationerna uppåt i organisationen.

kommentarer