Av Randstad, 2018-01-18 11:28

Det är han eller hon som sätter din lön, bestämmer dina arbetsuppgifter och som till syvende och sist har makten över din karriär. När du väljer arbetsplats väljer du samtidigt din chef och det finns många anledningar att välja med omsorg.

Att arbeta under en kompetent chef, som kan få både företaget och din karriär att blomstra, är viktigt. Alla har vi olika erfarenheter av chefer och olika uppfattningar om vad som gör en kompetent chef, men ingen kan säga att chefen inte spelar en betydande roll på arbetsplatsen. Det är viktigt att man först gör klart för sig vad det är för typ av chef man vill ha, och sedan ser till att hamna på ett företag som drivs av en sådan.

jobb_efter_chef.jpg

Utgå alltid från dig själv. Vad är det som har utmärkt de chefer som du trivts att arbeta för? När har det varit bra och varför har det varit bra? När du har det klart för dig ska du se till att du hamnar med en sådan chef. Kanske känner du någon som arbetar på den nya arbetsplatsen, eller känner någon som känner någon. Ta i så fall kontakt med den personen och ställ kritiska frågor om chefen. Man kan aldrig vara för väl förberedd.

orädd, trygg och får dig att växa

Även om alla har olika preferenser när det kommer till chefer kan vissa ledaregenskaper vara viktigare än andra.

En bra chef måste vara orädd och trygg, så att han eller hon kan se din potential och tillåta dig att utvecklas. En del chefer kan ibland känna sig hotade av sina medarbetare och det är direkt skadligt. En bra chef både uppmärksammar det du gör och har tillräckligt förtroende för din kompetens att han eller hon kan låta dig utvecklas ytterligare – helst till nivåer över chefen själv. För att kunna göra det måste personen i fråga vara både orädd och trygg i sin chefsroll.

utnyttja högkonjunkturer

Nu befinner vi oss i en högkonjunktur och att det råder kandidatbrist inom många yrken. Det gör att man som arbetssökande faktiskt har den lyxen att man kan välja. Utnyttja det genom att tillåta dig själv att vara selektiv.

 

kommentarer