Av Joacim Bratt, 2022-01-31 09:45

Den globala pandemin har fått negativa följder för i stort sett alla branscher, även byggsektorn. På vissa byggarbetsplatser lades arbetet ned helt, då projekten bedömdes som icke-essentiella. De företag som kunde hålla verksamheten igång stod inför oförutsägbara utmaningar, såsom störningar i leveranskedjan, ökade materialkostnader och tillfälliga nedstängningar till följd av smittspridning.

När effekterna av covid-19 nu äntligen börjar avta och byggarbetsplatser världen över öppnar igen väntar många av branschens ledare otåligt på att få se marknaden återhämta sig. Om de globala prognoserna stämmer behöver företagsledarna inte ge sig till tåls särskilt länge. I en studie från GlobalData förutspås tillväxttakten i byggbranschen för 2021 bli 5,2 %, vilket skulle innebära att marknaden var tillbaka på 2019 års prepandemiska nivåer.

Branschens framtid ser ljus ut, men en stor utmaning kvarstår: bristen på kvalificerade byggnadsarbetare. Faktum är att 90 % av byggföretagen bara i USA uppgav att de hade svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare – och detta var före pandemin. Denna omfattande kompetensbrist i kombination med den mer allmänna arbetskraftsbrist som råder globalt, kommer att göra det svårare för byggarbetsgivarna att hitta de kvalificerade medarbetare som krävs för att möta den ökade efterfrågan.

Som experter i rekryteringsbranschen har vi på Randstad kompetens, verktyg och kapacitet att hjälpa ditt företag att attrahera, rekrytera och behålla de talanger ni behöver för att utvecklas vidare.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig med ditt personalbehov, ladda gärna ner vår bemanningsguide.

ladda ner guiden

rekrytera-byggnadsarbetare

4 exempel på hur randstad kan förbättra byggföretagets rekryteringsresultat

Sedan decennier tillbaka hjälper Randstad arbetsgivare i byggbranschen att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs för att företaget ska behålla sin konkurrenskraft. Under våra över 60 år på marknaden har vi utvecklat en stark känsla för vilka rekryteringsmetoder som fungerar och vilka som är mer kostsamma än effektiva. Vi vet hur man hjälper arbetsgivare att uppfylla både dagens och framtidens bemanningskrav.

Vi använder en rad olika verktyg, strategier och rekryteringslösningar för att hjälpa våra kunder att uppfylla sina rekryteringsbehov. Nedan presenterar vi fyra exempel på hur vi kan hjälpa ditt företag nå de rekryteringsresultat ni behöver för att utvecklas vidare på den postpandemiska marknaden.

1. tillgång till talanger med rätt kompetens

Vi på Randstad hjälper byggföretag som ditt att tillsätta lediga tjänster på alla nivåer. Faktum är att vi har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare i byggbranschen att rekrytera kvalificerade medarbetare. Randstad kan hjälpa ditt företag att attrahera, rekrytera och behålla de talanger ni behöver, antingen via vårt omfattande nätverk av redan granskade och kvalitetssäkrade kandidater, eller genom att vi utvecklar nya innovativa rekryteringsstrategier. Nedan följer ett axplock av de roller som vi kan hjälpa dig att tillsätta.

arbetare:

 • byggnadsarbetare
 • maskinoperatörer
 • rivningsarbetare

ingenjörer:

 • civilingenjörer
 • byggnadsingenjörer
 • säkerhetsspecialister
hantverkare:
 • elektriker
 • rörmokare
 • takläggare
 • svetsare

chefer:

 • platschefer
 • projektledare
 • byggrevisorer

2. noggrant granskade kandidater

Studier visar att kostnaden för anställning, introduktion och upplärning av en enda medarbetare kan uppgå till så mycket som 21 % av den nuvarande medarbetarens lön. I ett läge där många byggföretag står inför budgetåtstramningar när marknaderna nu återhämtar sig från pandemin har arbetsgivarna helt enkelt inte råd med felrekryteringar.

När du samarbetar med Randstad kan du känna dig trygg med att alla de kandidater vi presenterar för dig håller hög kvalitet. Med hjälp av vår långa erfarenhet och expertis inom rekrytering och HR-teknik granskar vi varje kandidat som ingår i vårt breda talangnätverk.

Det är till stor nytta för våra kunder att få omedelbar tillgång till en databas fylld av granskade kandidater – men vi tar processen ett steg längre. Till skillnad från vissa av våra konkurrenter tar vi oss tid att på djupet sätta oss in i dina affärsprocesser, smärtpunkter och rekryteringsmål. Vi kan hjälpa dig att ta fram en exakt beskrivning av din idealkandidat och de kompetenser som krävs, såväl hårda som mjuka.

Utifrån dessa kriterier kan vi sedan söka i vår talangpool efter kandidater som ligger nära din idealkandidat. Genom att vi sätter dig i kontakt med kandidater som inte bara har den nödvändiga kompetensen utan också har matchats mot jobbet och den aktuella chefen kan du förbättra rekryteringsresultaten, minska personalomsättningen och sänka rekryteringskostnaderna.

3. flexibilitet

En utmaning för många byggarbetsgivare är behovet att utöka respektive skära ned personalstyrkan efter vad projekten kräver. Det kan var svårt att klara detta utan att anlita tillfällig personal. Faktum är att en stark strategi för rekrytering och användning av tillfälliga medarbetare är av största vikt i dagens föränderliga miljö och kan ge många positiva effekter, bl.a:

 • Kostnadsbesparingar, eftersom du bara betalar för den personal du behöver, när du behöver den
 • Tillgång till specifik kompetens inför särskilda projekt eller kortvariga behov
 • Flexibilitet och anpassningsförmåga

När du arbetar med Randstad kan du dra full nytta av våra flexibla bemanningslösningar. Vi skapar strategiskt och operativt mervärde genom att rekrytera och hantera tillfällig personal å dina vägnar. Genom en kombination av rekryteringstjänster och bemanningslösningar säkerställer vi att våra kunder i byggbranschen kan uppfylla sina projektbehov.

4. tid att fokusera på kärnverksamheten

Precis som många andra sektorer står byggbranschen inför osäkra tider. Marknaden visar tecken på återhämtning, men företagsledarna i byggbranschen måste fokusera på sina rekryteringsstrategier om de ska kunna uppfylla de allt högre kraven.

Genom att låta Randstad ta över vissa eller alla delar av rekryteringsprocessen och personalhanteringen kan företagsledarna frigöra tid att fokusera på sitt företags utveckling och tillväxt. Vi på Randstad kan hantera hela rekryteringsprocessen, inklusive anställning, introduktion och upplärning, eller en del av den. Randstad erbjuder också andra HR-tjänster, som lönehantering, personalkommunikation och fortbildning.

Vi är dock väl medvetna om att inget företag är det andra likt och att varje kund har sina egna, unika rekryteringsbehov och mål. Därför låter vi våra kunder avgöra exakt vilka uppgifter de vill överlåta till oss och vilka de vill fortsätta hantera internt.

Tack vare god insyn och tät rapportering kan byggarbetsgivarna hålla sig uppdaterade om de senaste rekryteringsinsatserna utan att det tar för mycket tid.

Vill du veta mer om våra bemanningslösningar och hur vi jobbar kan du ladda ned vår bemanningsguide. Där ger vi svar på vanliga frågor, som bland annat vilka olika tjänster vi erbjuder, hur vi fakturerar och hur vi har hjälpt andra kunder med deras personalutmaningar.

ladda ner guiden

kommentarer