Av Malin Karlsson, 2019-11-20 14:26

Finanssektorn genomgår en av sina största transformationer i vår tid, detta tack vare digitaliseringen som skapar andra förutsättningar och ställer nya krav på både arbetstagare och arbetsgivare. Företag måste omvärdera sitt kompetensbehov och kartlägga vilka kompetenser som behövs men saknas, och vilka som snart inte kommer att behövas alls.

Digitaliseringen, automatiseringen och globaliseringen har lett till att finanssektorn nu inte bara tävlar om de bästa ekonomerna, utan också om kompetenser såsom exempelvis utvecklare och programmerare som är högt eftertraktade även inom andra branscher. I en värld där det redan är hård konkurrens om talangerna är det av största vikt för företag att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke och erbjudande till både befintliga och potentiella framtida medarbetare.

För att lyckas med detta behövs insikter i vad arbetstagare efterfrågar och värderar hos en arbetsgivare. Det behövs också förståelse för hur man uppfattas av sin målgrupp. Baserat på Randstad Employer Brand Research 2019, världens mest omfattande oberoende undersökning inom employer branding, har vi sammanställt en rapport med dessa insikter inom just finanssektorn.

ladda ner Randstad Employer Brand Research 2019

Rapporten visar bland annat att arbetstagare inom denna sektor värderar karriärutveckling i högre utsträckning än den genomsnittliga globala arbetstagaren. Denna faktor värderas även högre än trevlig arbetsmiljö som generellt globalt är en mycket viktig faktor och som rankas som fjärde viktigast, medan ekonomerna rankar den som femte.

“Att kunna erbjuda karriärutveckling är otroligt viktigt, inte enbart eftersom det är en av de faktorer som kandidaterna efterfrågar, utan också eftersom digitaliseringen kommer att leda till att en del kompetenser kommer att efterfrågas mer och andra mindre. Här behöver man som arbetsgivare vara duktig på att erbjuda sina medarbetare utvecklingsmöjligheter”, säger Malin Karlsson, Director för Randstad Finance.

De tre viktigaste attributen när arbetstagare inom finanssektorn väljer arbetsgivare är attraktiv lön och förmåner, balans mellan jobb och fritid och anställningstrygghet.

Ta del av fler värdefulla insikter om hur du attraherar de bästa kompetenserna inom finanssektorn vår Randstad Employer Branding Research 2019.

ladda ner rapporten

 

kommentarer