Av Randstad, 2019-11-20 14:06

Det är inte helt ovanligt att vi idag spenderar mer tid tillsammans med våra smartphones än med våra familjemedlemmar. Apple, Google och Facebook är ett fåtal av de varumärken som nästan alla konsumenter världen över känner till, och som spelar en viktig roll i våra vardagliga liv. Dessa varumärken tillhör dessutom den sektor som anses vara mest attraktiv att arbeta inom - ITC-sektorn (IT, teknik och kommunikation). Det visar 2019 års Randstad Employer Brand Research, världens mest omfattande oberoende employer branding-undersökning.

Ladda ner Randstad Employer Brand Research 2019 och ta del av värdefulla insikter om hur du bygger ett starkt arbetsgivarvarumärke här.

Det är ingen nyhet att ITC-företag betraktas som attraktiva arbetsgivare - det har de gjorde under många år med ett rykte om att ge en intressant karriär, ett konkurrenskraftigt förmånspaket och den allra senaste tekniken. Detta gör det enklare för dessa företag att i en tid där det råder hård konkurrens om talangerna faktiskt lyckas locka till sig de allra vassaste.

För att attrahera de allra vassaste talangerna krävs ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, något som kanske är viktigare idag än någonsin tidigare. Företag inom denna sektor har oddsen på sin sida då de har gott rykte - men det det finns en hake. Det är inte bara konkurrenter inom den egna sektorn som tävlar om kompetensen, utan också andra branscher där behovet av ITC-kompetenser har ökat något enormt under de senaste åren och även väntas öka ytterligare.

“När vi tittar på marknaden är det framförallt inom systemutveckling som arbetsmarknaden ligger helt i kandidatens händer. Här ser vi tydligt att efterfrågan på kompetens är mycket större än tillgången. Det ställer stora krav på arbetsgivare att ha attraktiva erbjudanden och intressanta uppdrag att jobba med”, säger rekryterare på Randstad Technologies.

Vad innebär detta för ITC-sektorn? Företag inom branschen måste upprätthålla sitt goda rykte för att också i framtiden lyckas attrahera och behålla kompetenserna. Det krävs att man som arbetsgivare jobbar aktivt med sitt employer brand och att man har insikter om vad arbetstagare efterfrågar och värderar vid valet av arbetsgivare.

Ladda ner vår rapport och ta del av värdefulla insikter om hur du attraherar ITC-kompetensen.

ladda ner rapporten

kommentarer