Av Hanna Sandvall, 2019-11-20 14:14

De är forskare, laboratorieingenjörer och analytiska kemister, för att nämna ett par exempel. De driver forskningen framåt och arbetar hårt för att främja vår hälsa och innovera våra behandlingsmetoder. De arbetar inom life science - en sektor som växer snabbt och där kompetensbristen är en av de största strategiska farorna för branschen.

För att lyckas fylla det kompetensgap som sektorn lider av idag måste företag arbeta aktivt för att lyckas attrahera och behålla de allra bästa talangerna. För detta krävs insikter om vad arbetstagare inom sektorn efterfrågar och värderar hos en arbetsgivare. Dessa har vi. Baserat på 2019 års Randstad Employer Brand Research, världens största oberoende undersökning inom employer branding, har vi tagit fram en rapport med de allra senaste insikterna inom just life science. Vad särskiljer arbetstagare inom den här sektorn, vad värderar de högst vid valet av arbetsgivare och vad är deras uppfattning av branschen?

Ladda ner Randstad Employer Brand Research 2019 här

Med rätt insikter om vad arbetstagare efterfrågar i relation till vad de uppfattar att du som arbetsgivare erbjuder ges en värdefull möjlighet att fylla gapet eftersom det är identifierat.

En viktig insikt från sektorrapporten om life science är att sektorn misslyckas när det kommer till att erbjuda den faktor som arbetstagare efterfrågar allra högst vid valet av arbetsgivare, nämligen konkurrenskraftig lön och förmåner. Jämfört med andra industrier i världen så värdesätter dessa arbetstagare kompensation i högre grad än övriga sektorer vilket gör det ännu viktigare att ha i åtanke för att attrahera de vassaste talangerna.

Betyder detta att höjda löner skulle öka chanserna att attrahera de bästa talangerna? Nej, så enkelt är det dessvärre inte. Det handlar likväl om att företag inom branschen måste bli bättre på att kommunicera sitt Employer Value Proposition (EVP) - vad de faktiskt erbjuder sina medarbetare. Genom att arbeta aktivt med sitt EVP och tydligt kommunicera detta kommer företag en god bit på vägen att uppfattas som mer attraktiva för talangerna.

“Som arbetsgivare gäller det att vara specifik och tydlig i sitt erbjudande gällande de främsta drivkrafterna. Ett starkt, konkret och tydligt erbjudande gällande förmåner, balans mellan jobb och fritid samt trygghet blir avgörande för att attrahera talangerna” säger Hanna Sandvall, Director för Randstad Life Sciences.

Ta del av alla insikter om life science och hur du kan stärka ditt employer brand.

ladda ner rapporten

kommentarer