Av Randstad, 2018-01-25 08:00

För att vi ska kunna ta oss framåt och säkra kompetensförsörjningen på våra arbetsplatser behöver vi få våra generationer att samarbeta. Det kräver att vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt.

Den unga generation som nu gör sitt intåg på arbetsmarknaden är, precis som alla generationer innan dem, barn av sin tid. De har vuxit upp med smartphones, sociala medier och on-demand-tjänster vilket präglar hur de förhåller sig till informationsflöden, ny teknik och även till sitt arbete.

För att locka fram, och ta vara på den potential som finns i den generationen, behöver vi förstå på vilket sätt det har påverkat dem. Här delar hon med sig av sina erfarenheter av att leda team med unga medarbetare.Sa_leder_du_ett_team_med_unga_medarbetare

Lyssna på dem.

”Millenials”, som de kallas, kan vara rastlösa och otåliga. De vill framåt och helst ska det gå snabbt att göra karriär. Ibland säger man att det är en svaghet hos den, men rastlöshet kan också vara en styrka om den förvaltas på rätt sätt.

I det rastlösa finns också en hunger av att lära sig mer, att utvecklas och att komma vidare. För att ta tillvara på den energin behöver du lyssna och ta reda på vad det är som motiverar dem. På så sätt får du veta vad de brinner för och då kan ni upprätta en tydlig utvecklingsplan tillsammans med tydliga mål och delmål. Då kan dessa individer uträtta underverk.

Våga ge ifrån dig ansvar.

Att låta den nya generationen arbeta självständigt och efter eget huvud är viktigt. Om du ser potential i en yngre, flitig medarbetare ska du inte vara rädd för att ge dem ansvar, snarare tvärtom. Behandlar du dem som självständiga individer kommer du att se att det finns en lust till att utveckla och förnya gamla arbetsmetoder. Detta gäller inte minst på teknikens område. Den yngre generationen räds inte ny teknik.

Eftersom de har vuxit upp under den digitala revolutionen har tekniken aldrig varit ett hot eller något nytt och främmande. Det gör att de har lätt för att ta till sig nya arbetsverktyg och att se de möjligheter som nya kanaler och distributionssätt innebär. Här kan de bidra med perspektiv som saknas hos den äldre generationen.

Feedback uppskattas.

En bild på Instagram får likes och kommentarer och bloggposter delas och sprids. På sociala medier får vi ständig återkoppling och detta är saker som de unga är vana vid och uppskattar. Unga medarbetare är helt enkelt vana vid att få mycket feedback och det kommer de vilja ha i sitt arbete också.

Det här är kanske det som präglar generationen mest och det kräver ett aktivt ledarskap. Dessa individer vill veta vad du som arbetsledare tycker om deras prestation, annars kan de känna sig vilsna. Genom att planera in kontinuerliga medarbetarsamtal en gång i månaden och kortare veckoavstämningar ges möjligheten till att lära känna varandra och att ge och ta emot konstruktiv feedback. Om de känner sig sedda kommer de att vara mer motiverade. En win-win-situation, således.

kommentarer