Av John Månsson, 2019-10-07 16:47

Konkurrensen om kompetensen är hårdare än någonsin. Extra svårt är det att rekrytera personer inom STEM (Science, Technologies, Engineering och Mathematics), ett område där kompetensgapet förutspås bli allt större. En hög efterfrågan och ett utbud som inte riktigt räcker till gör att arbetsgivare måste kämpa hårt för att lyckas rekrytera och behålla de bästa talangerna.

Research visar att medellängden för annonsering av en tjänst inom STEM är mer än två gånger så lång jämfört med en tjänst inom ett annat kompetensområde, vilket ytterligare indikerar bristen på kompetenser inom STEM relativt det behov som finns hos dagens företag. Därför är det extra viktigt att veta vad man ska tänka på när man vill rekrytera inom dessa områden.

John Månsson, som arbetar på Randstad Life Sciences & Engineering delar med sig av sina bästa tips för att göra med en lyckad rekrytering inom STEM.

läs våra rapporter om vad som attraherar STEM-kompetensen.

förvänta dig inte en 1:1 rekrytering - satsa på att hitta en person med potential

En vanlig uppfattning hos företag är att vid ersättningsrekrytering tänka att man kan klona en tidigare medarbetare. Här är det viktigt att vara öppen för att företagets situation och system är relativt unika, och att den kompetens som ska ersättas oftast har erhållits på plats i organisationen.

–Var öppen för att du i princip alltid behöver lära upp någon. Ibland kanske det kan vara bättre att sänka sina krav på erfarenhet och istället satsa på att lära upp en person med rätt profil och potential, säger John.

öppna upp för personer som inte pratar svenska, det är sällan ett reellt eller nödvändigt krav

Det råder onekligen kompetensbrist inom dessa områden, och arbete med passiva kandidater (search) är något som rekryterare inom dessa områden jobbar med dagligen. Här finns dock mycket outnyttjad potential, bara man vågar ifrågasätta sina krav.

–Det finns en underutnyttjad kompetens där ute i form av engelsktalande kandidater. Många företag håller fast vid att alla behöver prata svenska, men i många fall är det onödigt. Undantag är tjänster där det finns säkerhetsaspekter av att inte förstå svenska, men annars kan man vinna mycket på att ifrågasätta och eliminera detta krav.

börja i tid, det tar ofta längre tid att rekrytera än vad man hoppas och tror

Att hitta rätt person kan ta tid, speciellt med ett begränsat urval. Här är det extra viktigt att börja med rekryteringsprocessen i tid för att undvika pressade situationer där man är i behov av kompetens man inte hunnit hitta. Att vara ute i god tid ger bättre förutsättningar att lyckas hitta helt rätt person.

arbeta aktivt med ditt arbetsgivarvarumärke och value proposition

Personer med STEM-kompetens är fullt medvetna om att de sitter på eftertraktade kunskaper och att deras arbetsmarknad just nu är glödhet.

–De förstår sitt eget värde och agerar därefter. De nöjer sig inte med ett tråkigt jobb eller en dålig arbetsgivare, för de behöver inte göra det, säger John.

För att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt och attraktivt anställningspaket måste man givetvis förstå vad målgruppen man vill attrahera efterfrågar och värderar. Övergripande är det faktorer såsom en schysst arbetsmiljö och trevliga kollegor, bra ledarskap och en givande produkt/tjänst som värderas högst menar John.

Det är dessutom viktigt att tänka på den kompetens företaget redan besitter, då dessa personer verkar som de bästa ambassadörerna för ditt företag.

–Bra personer dras till bra personer. Ta tillvara den personal du har så kommer de att agera ambassadörer för ditt företag. STEM-personer är intelligenta och ser lätt igenom fluff. Se till att ha ett genomarbetat value proposition där du utgår ifrån vad människor verkligen vill ha och inte bara vad du tror att de vill ha.

kommentarer