Av Nina Walldal, 2018-01-20 08:00

”Ta tid till reflektion, formulera dig sakligt och var konkret. Och låt bli att skvallra för kollegorna”. Nina Walldal hjälper dig att bli vän med chefen.

Vi kommer inte överens med alla människor här på jorden. Och chefer är människor på den här jorden, tro det eller ej. Att det skulle förhålla sig annorlunda med dem är därför högst osannolikt och det faktum att det är de som sätter din lön och reglerar dina arbetsvillkor gör det hela än mer komplext.

Nina Walldal, Learning & Development Manager på Randstad, har erfarenhet av både bra och dåligt ledarskap. Att reda ut konflikter med överordnade eller att kritisera bristande ledarskap är viktigt i de fall du inte får dina arbetsrättsliga behov tillgodosedda, menar hon.

– Om du har haft en bra chef, som du dessutom kommit bra överens med, så vet du vad det betyder för dina möjligheter att göra bra ifrån dig på jobbet. Det är chefen som ser till att du får dina rättigheter och behov tillgodosedda på din arbetsplats och just därför är det viktigt att sköta den här typen av konflikter på ett proffsigt sätt.kommer_inte_overens_med_chefen

bygg din kritik på konkreta exempel

En konflikt med en överordnad skiljer sig egentligen inte från de konflikter du hanterar i ditt privatliv. För att samtalet ska bli så konstruktivt som möjligt bör du lämna känslorna därhän och låta förnuftet och sakligheten visa vägen, menar Nina Walldal.

– Säg eller skriv aldrig något i affekt, det leder ingenstans, snarare tvärtom. Ta istället tid till att reflektera över vad det är du är missnöjd med. Var sedan noga med hur du formulerar problemet och se till att du har konkreta exempel och faktabaserade argument som stärker din kritik. När du väl står framför chefen vill du vara väl förberedd, så att du slipper ta till överdrifter, säger hon och fortsätter:

– Jag avråder å det bestämdaste att skarva i en berättelse för att förstärka ett case. Det ger ett oseriöst intryck och sänker nivån på diskussionen. Det kan vara bra att påminna sig själv om att ni båda strävar efter samma mål. Ni vill båda få en lösning på problemet.

skvallra inte

Det kan finnas ett behov av att ventilera sin frustration över chefen med kollegorna. Dock förstärker det oftast frustrationen och påverkar arbetsgruppen negativt, vilket är olyckligt. Försök att finna andra vägar att fylla på med positiv energi under en pågående diskussion med chefen, berättar Nina.

– Det finns situationer när det är fullt befogat att diskutera ledarskapet i företaget med sina arbetskamrater, till exempel i samband med personalundersökningar. För övrigt bör du vara restriktiv med det. Att sprida missnöje i arbetsstyrkan därför att du har en personlig konflikt med din chef förvärrar bara situationen och kan få konsekvenser för framtiden. Och det kan vara svårt att reparera sådana skador.

var ödmjuk

Nina Walldal har själv arbetat i ledande positioner och vet att ledarskapet är viktigt för att uppnå ett högpresterande team och goda resultat. Som chef har du ett övergripande ansvar inte bara för ledarskapet utan även för hur gruppen arbetar och förhåller sig till varandra. Det är ett stort ansvar som kräver engagemang, målmedvetenhet och eftertanke säger hon.

– Innan du för fram din kritik kan det därför vara klokt att undersöka situationen lite närmare. Även chefen har en chef, vars direktiv han eller hon behöver förhålla sig till i sitt arbete. Försök därför se situationen ur ett större perspektiv. Är det en extraordinär situation just nu som kan förklara varför ledarskapet har brustit? Att ta den typen av frågor i beaktande innan du går i konflikt ger ett seriöst och ödmjukt intryck, vilket ökar chanserna för ett konstruktivt samtal.

kommentarer