Av Hanna Sandvall, 2019-11-20 14:21

Teknik är onekligen ett av de viktigaste specialistområdena idag, vilket lett till att kompetenser inom detta område är högst efterfrågat på dagens arbetsmarknad. Utan våra ingenjörer hade vi kanske aldrig introducerats för smartphones eller fenomen som molnet. De driver våra tekniska framsteg och tack vare dem så utvecklas vårt samhälle.

I en värld där kampen om talangerna är hårdare än någonsin är det dessutom extra svårt att rekrytera kompetenser inom STEM (Science, Technologies, Engineering och Mathematics), där våra ingenjörer ingår. Att rekrytera en person med denna profil tar i snitt mer än två gånger så lång tid som för tjänster inom andra yrkesområden.

Ta del av fem tips på hur du rekryterar inom STEM här.

Därför är det extra viktigt att veta vad man ska tänka på när man vill rekrytera framtidens ingenjörer. Vad vill de ha? Vad värdesätter de hos en arbetsgivare? Och vad kan du göra för att lyckas attrahera de vassaste ingenjörerna till just ditt bolag?

De tre viktigaste faktorerna vid ingenjörens val av arbetsgivare är attraktiv lön, balans mellan arbete och fritid och anställningstrygghet. Detta visar Randstad Employer Brand Research’s sektorrrapport inom området. Rapporten bygger på världens största, oberoende undersökning inom employer branding och ger värdefulla insikter i vad arbetstagare värderar hos arbetsgivare och hur din bransch uppfattas.

Lär dig mer om hur du bygger ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att ladda ner Randstad Employer Brand Research här.

Jämfört med globala arbetstagare inom andra yrkesområden ser vi dessutom att ingenjörer värderar karriärutveckling och finansiellt välmående i bolaget i högre utsträckning. Dessa två faktorer värderas högre än trevlig arbetsmiljö, som globalt sett är det fjärde viktigaste kriteriet.

“Här gäller det att som arbetsgivare vara tydlig i att kommunicera sitt erbjudande. Konkretisera gärna genom storytelling och exempel från interna medarbetare för att göra det tydligt och autentiskt” säger säger Hanna Sandvall, Director för Randstad Engineering.

Ta del av värdefulla insikter om hur du attraherar teknik-kompetenserna i Randstad Employer Brand Research 2019.

ladda ner rapporten

kommentarer