Ämne: workforce management

X

5 steg för framgångsrik personalplanering.

av Jennifer Barmer, 2022-05-30 10:00

Upplever ni en oro för hur företaget ska säkra sin tillgång till talanger, kompetens och kapacitet, idag eller i framtiden? Ni är i så fall inte ensamma. Enligt en färsk studie rankar företagsledare världen över frågor kopplade till kompetensförsörjning som sin främsta utmaning inför det decennium som nyss börjat.

läs mer

vanliga misstag vid personalplanering - och hur du undviker dem.

av Jennifer Barmer, 2022-05-23 10:00

Trots allvarlig arbetskraftsbrist och växande kompetensbrist uppger 38 % av alla organisationer att de saknar tid och ekonomiska resurser att investera i strategisk personalplanering. Många av dessa företag uppger investeringar i mer akuta personalbehov som sin högsta prioritet. Tyvärr kan avsaknaden av en process för personalplanering göra det mycket svårt för företag att bygga upp en personalstyrka som klarar framtidens krav.

läs mer

vad är strategisk personalplanering och varför är det viktigt?

av Jennifer Barmer, 2022-05-17 11:23

Kanske upplever ditt företag, som så många andra världen över, en oro för hur ni ska kunna förvärva den kompetens ni behöver för att förbli konkurrenskraftiga på den postpandemiska marknaden. Det är ni långt ifrån ensamma om. Enligt en nyligen genomförd undersökning där närmare 1 500 globala chefer deltog rankas utmaningar kopplade till kompetensförsörjning fortfarande som den största utmaningen inför det kommande årtiondet.

läs mer